Kết quả đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá CP lần đầu ra công chúng Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 2

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về kết quả đấu giá CP lần đầu ra công chúng Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 2 như sau:

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 2

Vốn điều lệ: 11.866.443.670.000 đồng

Thông tin đấu giá

Số lượng CP đấu giá: 580.120.840 cổ phần (48,8875% VĐL)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:24.520 đồng/cổ phần

Thông tin kết quả đầu giá

 • Tổng số nhà đầu tư tham gia: 14 NĐT
 • Cá nhân: 13 NĐT
 • Tổ chức: 01 NĐT
 • Tổng Khối lượng CP đăng ký: 262.500 Cổ phần
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 44
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 262.500 Cổ phần
 • Khối lượng đặt cao nhất: 200.000 Cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất: 500 Cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất: 28.500 đồng/Cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất: 24.520 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất: 28.500 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất: 24.520 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân: 24.578 đồng/Cổ phần
 • Tổng số NĐT trúng giá: 14 NĐT
 • Cá nhân: 13 NĐT
 • Tổ chức: 01 NĐT
 • Tổng số lượng cổ phần bán được: 262.500 Cổ phần
 • Trong đó, số lượng Cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 210.500 Cổ phần
 • Tổng giá trị cổ phần bán được: 6.451.660.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ 8h00 ngày 09/02/2021 đến 16h00 ngày 18/02/2021

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc

Từ ngày 09/02/2021 đến ngày 18/02/2021

Kết quả đấu giá khác


LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471