Kết quả đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về kết quả đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên nắm giữ như sau:

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên

Vốn điều lệ: 35.445.060.000 đồng

Thông tin đấu giá

Số lượng CP đấu giá: 1.671.308 cổ phần (47,15% VĐL)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:16.800 đồng/cổ phần

Thông tin kết quả đầu giá

 • Tổng số nhà đầu tư tham gia: 02 NĐT
 • Cá nhân: 02 NĐT
 • Tổ chức: 0 NĐT
 • Tổng Khối lượng CP đăng ký: 300 CP
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 02
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 300 Cổ phần
 • Khối lượng đặt cao nhất: 200 Cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất: 100 Cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất: 16.800 đồng/Cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất: 16.800 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất: 16.800 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất: 16.800 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân: 16.800 đồng/Cổ phần
 • Tổng số NĐT trúng giá: 02 NĐT
 • Cá nhân: 02 NĐT
 • Tổ chức: 0 NĐT
 • Tổng số lượng cổ phần bán được: 300 Cổ phần
 • Trong đó, số lượng Cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 Cổ phần
 • Tổng giá trị cổ phần bán được: 5.040.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ 8h00 ngày 12/04/2021 đến 16h00 ngày 20/04/2021

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc

Từ ngày 13/04/2021 đến ngày 16/04/2021

Kết quả đấu giá khác


LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471