Kết quả đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá CP lần đầu ra công chúng của CTCP Nhựa Picomat

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về kết quả đấu giá CP lần đầu ra công chúng của CTCP Nhựa Picomat như sau:

Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Nhựa Picomat

Vốn điều lệ: 173.132.000.000 đồng

Thông tin đấu giá

Số lượng CP đấu giá: 2.686.800 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:10.000 đồng/cổ phần

Thông tin kết quả đầu giá

 • Tổng số nhà đầu tư tham gia: 120 NĐT
 • Cá nhân: 119 NĐT
 • Tổ chức: 01 NĐT
 • Tổng Khối lượng CP đăng ký: 3.079.800 CP
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 120 phiếu
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 3.079.800 Cổ phần
 • Khối lượng đặt cao nhất: 324.500 Cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất: 100 Cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất: 20.000 đồng/Cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất: 20.000 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất: 10.500 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân: 10.934 đồng/Cổ phần
 • Tổng số NĐT trúng giá: 115 NĐT
 • Cá nhân: 115 NĐT
 • Tổ chức: 0 NĐT
 • Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.686.800 Cổ phần
 • Trong đó, số lượng Cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 Cổ phần
 • Tổng giá trị cổ phần bán được: 29.378.600.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ 8h00 ngày 23/02/2022 đến 16h00 ngày 04/03/2022

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc

Từ ngày 24/02/2022 đến ngày 01/03/2022

Kết quả đấu giá khác


LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471