Kết quả đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá CP ra công chúng của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về kết quả đấu ra công chúng của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn như sau:

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Vốn điều lệ: 292.331.400.000 đồng

Thông tin đấu giá

Số lượng CP đấu giá: 14.324.239 cổ phần (49% VĐL)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:10.000 đồng/cổ phần

Thông tin kết quả đầu giá

 • Tổng số nhà đầu tư tham gia: 10 NĐT
 • Cá nhân trong nước: 10 NĐT
 • Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT
 • Tổ chức trong nước: 0 NĐT
 • Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT
 • Tổng Khối lượng CP đăng ký: 61.500 Cổ phần
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 10
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 61.500 Cổ phần
 • Khối lượng đặt cao nhất: 15.000 Cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất: 1.500 Cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất: 10.000 đồng/Cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất: 10.000 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất: 10.000 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân: 10.000 đồng/Cổ phần
 • Tổng số NĐT trúng giá: 10 NĐT
 • Cá nhân: 10 NĐT
 • Tổ chức: 0 NĐT
 • Tổng số lượng cổ phần bán được: 61.500 Cổ phần
 • Trong đó, số lượng Cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 0 Cổ phần
 • Tổng giá trị cổ phần bán được: 615.000.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ 8h00 ngày 01/04/2020 đến 16h00 ngày 10/04/2020

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc

Từ ngày 01/04/2020 đến ngày 08/04/2020

Kết quả đấu giá khác


LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471