Kết quả đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá quyền mua CP của CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh nắm giữ

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về kết quả đấu giá quyền mua CP của CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh nắm giữ như sau:

Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 3.058.822.630.000 đồng

Thông tin đấu giá

Số lượng CP đấu giá: 72.975.180 quyền mua cổ phần

Giá khởi điểm:13.150 đồng/quyền mua cổ phần

Thông tin kết quả đầu giá

 • Tổng số nhà đầu tư tham gia: 49 NĐT
 • Cá nhân: 49 NĐT
 • Tổ chức: 0 NĐT
 • Tổng Khối lượng CP đăng ký: 7.381.500 quyền mua Cổ phần
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 49
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 7.381.500 quyền mua Cổ phần
 • Khối lượng đặt cao nhất: 2.000.000 quyền mua Cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất: 200 quyền mua Cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất: 15.000 đồng/ quyền mua Cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất: 13.150 đồng/ quyền mua Cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất: 15.000 đồng/ quyền mua Cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất: 13.150 đồng/ quyền mua Cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân: 13.176 đồng/ quyền mua Cổ phần
 • Tổng số NĐT trúng giá: 49 NĐT
 • Cá nhân: 49 NĐT
 • Tổ chức: 0 NĐT
 • Tổng số lượng cổ phần bán được: 7.381.500 quyền mua Cổ phần
 • Trong đó, số lượng Cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 0 quyền mua Cổ phần
 • Tổng giá trị cổ phần bán được: 97.261.355.000 đồng

Thời gian nộp tiền quyền mua cổ phần

Từ 8h00 ngày 30/11/2021 đến ngày 02/12/2021

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc

Từ ngày 30/11/2021 đến 16h00 ngày 06/12/2021

Kết quả đấu giá khác


LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471