Kết quả đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá theo lô cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang do SCIC nắm giữ

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về kết quả đấu giá theo lô cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang do SCIC nắm giữ như sau:

Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Xuất nhập khẩu An Giang

Vốn điều lệ: 182.000.000.000 đồng

Thông tin đấu giá

Số lượng CP đấu giá: 5.126.550 cổ phần (28,17% VĐL)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:187.560.000.000 đồng/ lô cổ phần

Thông tin kết quả đầu giá

 • Tổng số nhà đầu tư tham gia: 02 NĐT
 • Cá nhân: 01 NĐT
 • Tổ chức: 01 NĐT
 • Tổng Khối lượng CP đăng ký: 02 lô Cổ phần
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 02
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 02 Lô Cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất: 187.562.000.000 đồng/lô Cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất: 187.561.000.000 đồng/lô Cổ phần
 • Giá đấu thành công: 187.562.000.000 đồng/lô Cổ phần
 • Tổng số NĐT trúng giá: 01 NĐT
 • Cá nhân: 0 NĐT
 • Tổ chức: 01 NĐT
 • Tổng số lượng cổ phần bán được: 5.126.550 Cổ phần
 • Trong đó, số lượng Cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 0 Cổ phần
 • Tổng giá trị cổ phần bán được: 187.562.000.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ 8h00 ngày 29/12/2021 đến ngày 04/01/2022

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc

Từ ngày 29/12/2021 đến 16h00 ngày 05/01/2022

Kết quả đấu giá khác


LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471