Công bố Quyết định chấp thuận đóng cửa Chi nhánh của UBCKNN

Công bố Quyết định chấp thuận đóng cửa Chi nhánh của UBCKNN

Trở về
Công bố Quyết định chấp thuận đóng cửa Chi nhánh của UBCKNN

10/11/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2020

Số: 1967/2020/CV-SSIHO

V/v: Chấp thuận đóng cửa Chi Nhánh của UBCKNN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             24 giờ   (X) bất thường    theo yêu cầu    định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

  • Quyết định số 717/QĐ-UBCK ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đóng cửa Chi nhánh Nha Trang của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI tại địa chỉ Tầng 3, Cao ốc Queen, Số 50 Lê Thành Phương, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang,  Tỉnh Khánh Hòa.
  • Quyết định số 718/QĐ-UBCK ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đóng cửa Chi nhánh Vũng Tàu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI tại địa chỉ Phòng 116, Tầng Trệt, Petro Vietnam Towers, Số 8 Đường Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/11/2020 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI