SSI - Báo Cáo Tài Chính Quý III năm 2011

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn xin gửi quý cơ quan BCTC Quý III năm 2011.

Trở về
SSI - Báo Cáo Tài Chính Quý III năm 2011

20/10/2011

    

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

 

 Kính gửi:
  • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  • Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
  • Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  • Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia 
Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn kính gửi quý cơ quan:
Báo cáo tài chính quý III năm 2011:
   1. Báo cáo tài chính quý III hợp nhất
   2. Báo cáo tài chính quý III riêng

Xin quý cơ quan và quý vị truy cập vào đường link trong các mục trên để tải báo cáo về.

Trân trọng,

Công ty CP Chứng khoán Sài gòn

 

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI