SSI công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 03/2012/NQ-HĐQT

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2012/NQ-HĐQT ngày 08/10/2012 đính kèm.

Trở về
SSI công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 03/2012/NQ-HĐQT

11/12/2012

TP HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2012

Số: 909/2012/CV-SSIHO

V/v SSI công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 03/2012/NQ-HĐQT
Kính gửi:

- Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2012/NQ-HĐQT ngày 08/10/2012 đính kèm tại đây.
Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung công bố.

Trân trọng,


Nguyễn Hồng Nam

Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI