SSI: V/v điều chỉnh mức khấu trừ thuế TNCN

Căn cứ Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 06/8/2011 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo

Trở về
SSI: V/v điều chỉnh mức khấu trừ thuế TNCN

11/12/2012

 

    

THÔNG BÁO   

Về việc điều chỉnh mức khấu trừ thuế TNCN

Căn cứ Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 06/8/2011 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân quy định giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn đã:

1.Điều chỉnh mức khấu trừ thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân là 0,05% từ ngày 01/9/2011 thay cho mức 0,1% tính trên tổng giá trị giao dịch như trước đây.

2.Đối với 50% số thuế TNCN  đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân đã khấu trừ từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 31/8/2011, Công ty đã thực hiện hoàn trả vào tài khoản của nhà đầu tư vào ngày 05/9/2011.

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn thông báo để nhà đầu tư được biết

Trân trọng,    
Công ty CP chứng khoán Sài Gòn

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI