Công bố BCTC riêng quý III/2014

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2014

Trở về
Công bố BCTC riêng quý III/2014

20/10/2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2014

Số:      Số: 1269/2014/CV-SSIHO

V/v công bố BCTC riêng quý 3/2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội             

Công ty: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Mã chứng khoán: SSI
Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08-38242897
Fax: 08-38242997
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Nam
Địa chỉ:  72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại (cơ quan): 08-38242897
Fax:  08-38242997
Loại thông tin công bố:    24 giờ     72 giờ      bất thường     theo yêu cầu     
(x)định kỳ

Nội dung thông tin công bố:Báo cáo tài chính riêng quý 3/2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/10/2014 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tải bản báo cáo tài chính tại đây.

                                                                                                       Người được uỷ quyền công bố thông tin
 
 
 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI