Công văn đính chính Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2014

Công văn đính chính Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2014

Trở về
Công văn đính chính Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2014

17/11/2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2014

Số:      Số: 1452/2014/CV-SSIHO

V/v đính chính thông tin trên BCTC hợp nhất quý III/2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội             

Công ty: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Mã chứng khoán: SSI
Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08-38242897
Fax: 08-38242997
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Nam
Địa chỉ:  72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại (cơ quan): 08-38242897
Fax:  08-38242997
Loại thông tin công bố:    24 giờ     72 giờ      (x)bất thường     theo yêu cầu     
định kỳ

Nội dung thông tin công bố:đính chính thông tin trên báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2014

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/11/2014 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

                                                                    Người được uỷ quyền công bố thông tin
  
 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

 

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI