Công Bố Thông Tin Giao Dịch Cổ Phiếu Quỹ

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) công bố thông tin giao dịch cổ phiếu Quỹ

Trở về
Công Bố Thông Tin Giao Dịch Cổ Phiếu Quỹ

05/08/2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2014

          Số: 799/2014/CV-SSIHO

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
            

I.Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ:

1.Tên tổ chức đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

2.Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

3.Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

4.Điện thoại: 08-38242897Fax: 08-38242997

5.Mã chứng khoán: SSI

6.Mệnh giá: 10.000 đồng

7.Vốn điều lệ: 3.537.949.420.000 đồng

8.Nơi mở tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Sài GònSố hiệu tài khoản: 003P888888

9.Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

-Giấy phép hoạt động kinh doanh số 03/GPHĐKD ngày 05/4/2000 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp

-Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán

-Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán

-Tổng mức vốn kinh doanh: 7.344.730.182.962 đồng (Nguồn: Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2013)

II. Phương án giao dịch cổ phiếu quỹ:

1.Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.046.908 cổ phiếu

2.Các đợt mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ gần nhất: số lượng, thời gian mua/bán: 

 

 

Lần mua

Số lượng

Ngày thực hiện

Lý do

1

3.000.000

07/3/2011

Mua cổ phiếu quỹ trên sàn giao dịch

2

30.000

09/4/2012

Mua lại cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho nhân viên khi họ nghỉ việc theo điều khoản phát hành

3

16.900

16/4/2012

Sửa lỗi giao dịch

4

08

19/6/2013

Mua cổ phiếu SSI lô lẻ theo yêu cầu của nhà đầu tư mở tài khoản tại Công ty

3.Tổng số cổ phiếu tối đa dự kiến bán cổ phiếu quỹ: 3.046.908 cổ phiếu

4.Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty

5.Nguồn vốn: Không áp dụng

6.Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin theo quy định, dự kiến từ ngày 15/8/2014 đến 13/9/2014

7.Phương thức giao dịch: Giao dịch thoả thuận hoặc khớp lệnh trên sàn

8.Nguyên tắc xác định giá: Theo quy chế giao dịch tại SGDCK TP. Hồ Chí Minh

9.Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy chế giao dịch tại SGDCK TP. Hồ Chí Minh

10.Giá (khoảng giá): Không thấp hơn 28.000 đồng/cổ phiếu

11.Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn

-Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

-Điện thoại: 08-38242897

-Tài khoản thực hiện giao dịch: 003P888888

 

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành.

 

                                                                                                       Người được uỷ quyền công bố thông tin
 
 
 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI