Hướng dẫn về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán và nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền của cổ đông

Hướng dẫn về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán và nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền của cổ đông

Trở về
Hướng dẫn về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán và nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền của cổ đông

30/06/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022
 
THÔNG BÁO
V/v: Hướng dẫn về việc chuyển nhượng, thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán và nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền cho Cổ đông 
 

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về thời gian, thủ tục thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty và nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền, chi tiết như sau:

I. ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG ĐÃ LƯU KÝ CỔ PHIẾU

Quý Cổ đông làm thủ tục đăng ký thực hiện quyền, nộp tiền, chuyển nhượng quyền mua hoặc nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tại công ty chứng khoán nơi Quý Cổ đông mở tài khoản lưu ký và theo hướng dẫn của các công ty này.

II. ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG CHƯA LƯU KÝ CỔ PHIẾU
A. THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
1. Thông tin về cổ phiếu chào bán
 • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
 • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 • Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 497.375.011 cổ phiếu
 • Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
 • Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần. 
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 205 cổ phần, sẽ được hưởng 205 quyền mua. Số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: (205x1)/2 = 102,5 cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mà Cổ đông A được quyền mua là 102 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,5 được làm tròn thành 0 cổ phần.
 • Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu
2. Thủ tục đăng ký mua cổ phiếu:
 • Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 25/7/2022.
 • Cách thức đăng ký mua cổ phiếu:
  • Liên hệ tổng đài 1900545471 và xác thực đầy đủ, chính xác thông tin đã đăng ký với SSI; hoặc
  • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện theo địa chỉ tại Mục C; hoặc
  • Gửi bản scan hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử dhcd@ssi.com.vn
 • Hồ sơ gồm:
 • Phương thức nộp tiền mua cổ phiếu (chỉ áp dụng với cổ đông CHƯA LƯU KÝ): Chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa  sau:
  • Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI
  • Số tài khoản: 118620777999
  • Ngân hàng mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hà Nội
  • Nội dung nộp tiền: [Tên cổ đông]_[Số CMND/CCCD/ĐKDN]_nộp tiền mua_[số lượng]_cổ phiếu SSI năm 2022.

Lưu ý:

 • Quý Cổ đông vui lòng xem thông tin chi tiết về cổ phiếu chào bán tại Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đường link: https://www.ssi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/chi-tiet/thong-bao-chao-ban-co-phieu-ra-cong-chung-giay-chung-nhan-dang-ky-chao-ban-ban-cao-bach-va-cac-phu-luc-dinh-kem
 • Trường hợp Đơn đăng ký mua cổ phiếu và/hoặc tiền mua cổ phiếu không được gửi/nộp đúng hạn theo thông báo thì cổ đông xem như đã không nhận quyền ưu tiên mua. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phiếu được quyền chào bán còn lại theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty và theo quy định của pháp luật.
3. Thủ tục chuyển nhượng quyền mua:
 • Thời hạn đăng ký chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 18/7/2022
  • Cách thức đăng ký chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:
  • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện theo địa chỉ tại Mục C; hoặc
  • Gửi bản scan hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử dhcd@ssi.com.vn
 • Hồ sơ gồm:
 • Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
 • Bên nhận chuyển nhượng quyền mua thực hiện quyền mua như cổ đông quy định tại Mục 2 sau khi được SSI xác nhận hoàn tất thủ tục nhận chuyển quyền mua.
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI sẽ thực hiện thu thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông cá nhân với mức thuế suất là 0,1% giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần theo quy định của pháp luật. Cổ đông chuyển nhượng quyền mua nộp hoặc chuyển tiền thuế thu nhập cá nhân vào tài khoản sau:

Tại TP. Hồ Chí Minh

Tên TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Số TK: 119 10 00 038019 5

Tại NH: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh NKKN

Tại Hà Nội

Tên TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - CN Hà Nội

Số TK: 222.10.000.055.955

Tại NH: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân

Nội dung: [Tên cổ đông]_[Số CMND/ĐKDN]_nộp tiền thuế TNCN chuyển nhượng quyền mua_[số lượng]_cổ phiếu SSI năm 2022 

4. Phân phối Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
Thời gian phân phối: dự kiến trong tháng 8/2022. Công ty sẽ thông báo ngày chính xác sau khi nhận được chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.
 
B. NHẬN CỔ TỨC NĂM 2021 BẰNG TIỀN
 • Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
 • Thời gian thanh toán: 20/07/2022
 • Địa điểm thực hiện: Cổ đông chưa lưu ký làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty số 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh hoăc Chi nhánh Hà Nội của Công ty tại 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 20/07/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân.
C. LIÊN HỆ
Mọi thông tin chi tiết, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ hotline 1900545471 hoặc theo thông tin sau:

Tại TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Người nhận: Chị Nguyễn Thị Hồng Điệp

Tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội

1C Ngô Quyền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Người nhận: Chị Lương Thanh Loan

 

Trân trọng thông báo.

 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI