Thông báo sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Mỹ Đình, Phòng Giao dịch Vạn Phúc

Thông báo sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Mỹ Đình, Phòng Giao dịch Vạn Phúc

Trở về
Thông báo sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Mỹ Đình, Phòng Giao dịch Vạn Phúc

03/06/2022

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2022

Số: 699/2022/CV-SSIHO

V/v: Thông báo sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập

Chi nhánh Mỹ Đình, Phòng Giao dịch Vạn Phúc

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK

Kính gửi:                 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

         - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ:                                                   Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:                              (X) 24 giờ   bất thường    theo yêu cầu       định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/06/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận được Quyết định sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh Mỹ Đình số 355/QĐ-UBCK ngày 02/06/2022 và Quyết định sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Vạn Phúc số 354/QĐ-UBCK ngày 02/06/2022 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh Mỹ Đình số 718/QĐ-UBCK ngày 14/09/2010 và Quyết định chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Vạn Phúc số 413/QĐ-UBCK ngày 21/04/2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp của Công ty chúng tôi như sau:

Thông tin trước khi thay đổi:

 

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI – CHI NHÁNH MỸ ĐÌNH
  • Địa điểm trước thay đổi: A001, Tầng G, Tháp The Manor, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội
  1. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI – PHÒNG GIAO DỊCH VẠN PHÚC
  • Địa điểm trước thay đổi: Tầng 1, Tòa nhà The Imperial Suites, 01-N1, Ngõ 40, Phố Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

Thông tin sau khi thay đổi:

 

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI – CHI NHÁNH MỸ ĐÌNH
  • Địa điểm mới: C014 và C015, Tầng G, Tháp The Manor, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
  1. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI – PHÒNG GIAO DỊCH VẠN PHÚC
  • Địa điểm mới: Tầng 1 và Unit 3A Tầng 3, Tòa nhà The Imperial Suites, 01-N1, Ngõ 40, Phố Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/06/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

 

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI