Thông báo sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Phòng Giao dịch Times City

Thông báo sửa đổi Quyết định chấp thuận  thành lập Phòng Giao dịch Times City 

Trở về
Thông báo sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Phòng Giao dịch Times City

21/11/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2022

Số: 1506/2022/CV-SSIHO

V/v: Thông báo sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập

Phòng Giao dịch Times City

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK

 

Kính gửi:                 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

         - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Công ty:                                                  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ:                                                   Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:                              (X) 24 giờ   bất thường    theo yêu cầu       định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/11/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận được Quyết định sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Times City số 901/QĐ-UBCK ngày 18/11/2022 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Phòng giao dịch Times City số 440/QĐ-UBCK ngày 15/06/2011 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp của Công ty chúng tôi như sau:

Thông tin trước khi thay đổi:

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI – PHÒNG GIAO DỊCH TIMES CITY
  • Địa điểm trước thay đổi: Tầng 1, 2 và 3, Tòa nhà Century Tower, số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thông tin sau khi thay đổi:

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI – PHÒNG GIAO DỊCH TIMES CITY
  • Địa điểm mới: Tầng 1, 2, 3 và Unit 07 Tầng 10, Tòa nhà Century Tower, số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/11/2022 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI