Thực hiện giải ngân khoản vay tín chấp với Ngân hàng Union Bank of Taiwan và Ngân hàng Taishin International

Thực hiện giải ngân khoản vay tín chấp với Ngân hàng Union Bank of Taiwan và Ngân hàng Taishin International

Trở về
Thực hiện giải ngân khoản vay tín chấp với Ngân hàng Union Bank of Taiwan và Ngân hàng Taishin International

11/01/2021

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2021

Số: 41/2021/CV-SSIHO

V/v: Thực hiện giải ngân khoản vay tín chấp với Ngân hàng Union Bank of Taiwan và Ngân hàng Taishin International                                           

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

 

Kính gửi:                - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Địa chỉ:                                                     72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan):                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Loại thông tin công bố:                            (X)  24 giờ    72 giờ     bất thường    theo yêu cầu   định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

  • Quyết định số 02/2021/QĐ-HĐĐT ngày 11/01/2021 của Hội đồng Đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI triển khai thực hiện giải ngân khoản vay tín chấp trong hạn mức vay hợp vốn 85 triệu Đô-la Mỹ với Ngân hàng Union Bank of Taiwan và Taishin International Bank Co., Ltd. Singapore Branch đứng đầu từ ngày 12/01/2021 để sử dụng vào mục đích bổ sung vốn lưu động của công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/01/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

                                                                               Người được ủy quyền công bố thông tin

                                                  

  Nguyễn Hồng Nam

                                                                                               Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI