Về quỹ VEOF

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HƯNG THỊNH VINAWEALTH (VEOF) 1. Tên quỹ Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Hưng thịnh Vinawealth

Về quỹ VEOF

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HƯNG THỊNH VINAWEALTH (VEOF)

1. Tên quỹ

  • Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Hưng thịnh Vinawealth
  • Tên tiếng Anh: VinaWealth Equity Opportunity Fund
  • Tên viết tắt: VEOF

2. Địa chỉ liên hệ

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ VinaWealth (VinaWealth)
Trụ sở chính: Tầng 17, Cao ốc Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84) 28-3827 8535       Fax:(84) 28-3827 8536

3. Tính chất và thời gian hoạt động của Quỹ: Quỹ đại chúng dạng mở không xác định thời hạn.

4. Tổ chức và nguyên tắc: Cơ quan quyền lực cao nhất của Quỹ là Đại hội nhà đầu tư. Ban đại diện quỹ sẽ do Đại hội nhà đầu tư bầu ra để giám sát các hoạt động thường xuyên của Quỹ, Công ty quản lý quỹ và Ngân hàng giám sát. Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ VinaWealth do Đại hội Nhà đầu tư chỉ định để quản lý hoạt động đầu tư của Quỹ.

5. Mục tiêu của Quỹ: Mục tiêu của Quỹ VEOF hướng đến tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư bao gồm sự tăng trưởng vốn đầu tư, lợi tức cố định đồng thời có kết hợp chặc chẽ với hoạt động bảo vệ lợi nhuận của tài sản đầu tư trong danh mục. Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư sẽ giúp tối thiểu hóa rủi ro cho danh mục.

6. Chiến lược đầu tư: Chiến lược đầu tư của quỹ dầu tư VEOF được xây dựng phù hợp theo từng thời kỳ nhằm đạt được mục tiêu đầu tư dựa vào phân tích, đánh giá yếu tố kinh tế vĩ mô, yếu tố thị trường, chu kỳ kinh tế. Chiến lược đầu tư của quỹ đầu tư VEOF bao gồm nhưng không hạn chế đầu tư vào (1) cổ phiếu có vốn hóa lớn, mang tính đại diện cho ngành, nghề trong nền kinh tế; (2) cố phiếu mà ở đó có sự quan tâm đặt biệt của nhà đầu tư nước ngoài nhưng bị hạn chế vì quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài; (3) cổ phiếu đang bị định giá thấp; (4) cổ phiếu có lợi tức cao, ổn định.

Những giai đoạn khác nhau sẽ có những cơ hội đầu tư khác nhau và từ đó chiến lược đầu tư sẽ được thay đổi phù hợp để không bỏ lỡ cơ hội gia tăng lợi nhuận cho quỹ. Công ty Quản lý Quỹ và người điều hành quỹ phải đảm bảo tuân thủ hạn chế đầu tư và chính sách đầu tư quy định tại Điều lệ quỹ VEOF.

Để tìm hiểu thêm, Quý khách hàng tham khảo tài liệu về quỹ VEOF tại đây.       

Để được tư vấn cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
Trung tâm dịch vụ khách hàng SSI Contact Center số 1900545471/ 02839141678 nhấn 19 , hoặc Quý Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp qua các Chi nhánh/Phòng giao dịch của SSI trên cả nước
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI