Về quỹ VFF

Quỹ Đầu tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF) được thành lập bởi tập đoàn VinaCapital với kỳ vọng cung cấp một

Về quỹ VFF

Quỹ Đầu tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF) được thành lập bởi tập đoàn VinaCapital với kỳ vọng cung cấp một sản phẩm đầu tư có thể mang lại cho Nhà đầu tư của Quỹ VFF tỷ suất lợi nhuận vượt trội so với mức lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng bình quân do Ngân hàng HSBC công bố định kỳ vào đầu mỗi tháng. VFF hướng đến tối đa hóa lợi nhuận đầu tư bao gồm lãi và sự tăng trưởng vốn đầu tư chủ yếu thông qua đầu tư vào danh mục trái phiếu và các chứng khoán có thu nhập cố định và thả nổi (phát hành bởi Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ), thị trường tiền tệ, trái phiếu doanh nghiệp và chứng từ có giá. Khai thác tối đa thế mạnh từ Tập đoàn VinaCapital và đội ngũ chuyên viên đầu tư trái phiếu giàu kinh nghiệm để nắm bắt các cơ hội đầu tư, áp dụng phương pháp phân tích chặt nhằm tìm kiếm các cơ hội đầu tư tốt nhất với mức rủi ro nhất định. 

1. Tên công ty QLQ:  Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaWealth

2. Tổ chức cung cấp dịch vụ giám sát, lưu ký, đại lý chuyển nhượng và dịch vụ quản trị quỹ: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

3. Chứng chỉ quỹ chào bán

  • Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF)
  • Loại hình quỹ: Quỹ đại chúng dạng mở
  • Thời gian hoạt động: Không giới hạn
  • Số lượng CCQ chào bán: Không thấp hơn 5.000.000 (năm triệu đồng)
  • Mệnh giá CCQ: 10.000 VNĐ/CCQ
  • Tổng đơn vị quỹ tối đa lưu hành: Không xác định
  • Phí phát hành lần đầu CCQ ra công chúng: 50 VNĐ/CCQ
  • Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 100 CCQ tương ứng 1.005.000 VNĐ 
Để tìm hiểu thêm, Quý khách hàng tham khảo tài liệu về quỹ VFF tại đây
Để được tư vấn cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
  • Trung tâm dịch vụ khách hàng SSI Contact Center số 1900545471/ 02839141678 nhấn 19, hoặc Quý Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp qua các Chi nhánh/Phòng giao dịch của SSI trên cả nước
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI