Bảo toàn lợi nhuận – cắt lỗ kịp thời với Lệnh Dừng trên SSI Web Trading từ 4/11

Từ Thứ Hai, ngày 4/11/13, SSI ra mắt chức năng Lệnh Dừng trên Web Trading, trợ giúp nhà đầu tư Bảo toàn lợi nhuận và cắt

Trở về
Bảo toàn lợi nhuận – cắt lỗ kịp thời với Lệnh Dừng trên SSI Web Trading từ 4/11

01/11/2013

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

Bảo toàn lợi nhuận – cắt lỗ kịp thời với Lệnh Dừng trên SSI Web Trading từ 4/11 

Từ Thứ Hai, ngày 4/11/13, SSI ra mắt chức năng Lệnh Dừng trên Web Trading, trợ giúp nhà đầu tư Bảo toàn lợi nhuận và cắt lỗ kịp thời, tuân thủ nguyên tắc giao dịch đã thiết lập.

Lệnh Dừng (Stop Loss/ST): là loại lệnh giúp nhà đầu tư chủ động Bảo toàn lợi nhuậnCắt lỗ kịp thời bằng cách thiết lập trước mức giá chốt lãi hay cắt lỗ.

  • VD: Nhà đầu tư mua cổ phiếu SSI có giá mua trung bình là 20. Sau đó nhà đầu tư đặt Lệnh Dừng với mức chốt lãi 10% và cắt lỗ 5%. Khi giá SSI tăng lên 22 (tăng 10% so với giá mua TB), Web Trading sẽ tự động đặt lệnh BÁN SSI giá 22 vào sàn GD. Khi giá SSI rớt xuống 19 (giảm 5% so với giá mua TB), Web Trading cũng sẽ tự động phát sinh lệnh BÁN SSI giá 19 để cắt lỗ kịp thời.
  • Qua đó, với Lệnh Dừng nhà đầu tư đã bảo toàn được lợi nhuận và cắt lỗ kịp thời theo dự tính và nguyên tắc đã đề ra mà không cần theo dõi liên tục diễn biến thị trường.

Để xem chi tiết chức năng Lệnh Dừng, xin quý khách click vào đây.

Trân trọng,

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn
Công ty cổ phần chứng khoán SSI