SSI cung cấp cho khách hàng lựa chọn 3 dịch vụ thanh toán tiện ích

Theo quy định tại Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán thực hiện việc tách

Trở về
SSI cung cấp cho khách hàng lựa chọn 3 dịch vụ thanh toán tiện ích

23/12/2013

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2013

 

 SSI cung cấp cho khách hàng lựa chọn 3 dịch vụ thanh toán tiện ích

 

Theo quy định tại Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán thực hiện việc tách bạch quản lý tài khoản tiền gửi khách hàng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã triển khai và mang đến cho khách hàng 3 loại dịch vụ thanh toán tiện ích nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của Nhà đầu tư:

·Loại 1: Khách hàng giao dịch và lưu ký chứng khoán tại SSI, sử dụng tài khoản thanh toán tại SSI.

·Loại 2: Khách hàng giao dịch chứng khoán tại SSI, lưu ký chứng khoán và thực hiện thanh toán chứng khoán tại thành viên lưu ký khác.

·Loại 3: Khách hàng giao dịch và lưu ký chứng khoán tại SSI, sử dụng tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Sài Gòn.

Trong đó, bên cạnh dịch vụ thanh toán loại 1 đang được khách hàng đầu tư cá nhân ưu tiên sử dụng do linh hoạt về thời gian thanh toán và dịch vụ giao dịch ký quỹ thì dịch vụ loại 3 là loại dịch vụ mới được SSI kết nối với Ngân hàng Eximbank – sẽ chính thức ra mắt từ ngày 23/12/2013. Phương thức thanh toán này sẽ đi kèm thêm các tiện ích như kết nối trực tuyến với TK giao dịch chứng khoán tại SSI, sử dụng để thanh toán Mua/Bán chứng khoán và thực hiện quyền liên quan đến chứng khoán và sử dụng tài khoản quản lý tiền tại Ngân hàng & thực hiện các giao dịch rút/ nộp thanh toán khác tại Ngân hàng.

Việc đưa ra nhiều loại dịch vụ thanh toán, với nhiều tiện ích khác nhau chính là lời cam kết của SSI tiếp tục mang đến cho Nhà đầu tư nhiều lựa chọn tiện lợi nhất.

Để biết thêm thông tin, Nhà đầu tư có thể truy cập vào website: https://wwwi.ssi.com.vn

 

Trân trọng,

CTCP Chứng khoán Sài Gòn

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI