Công bố thông tin BCTC hợp nhất Quý 3

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2013.

Trở về
Công bố thông tin BCTC hợp nhất Quý 3

22/11/2013

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Số: 695/2013/CV-SSIHO

V/v công bố BCTC hợp nhất quý 3/2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Mã chứng khoán:SSI

Địa chỉ trụ sở chính:72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:08-38242897

Fax:08-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:Nguyễn Hồng Nam

Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan):08-38242897

Fax: 08-38242997

Loại thông tin công bố() 24 giờ() 72 giờ(  ) Bất thường() Theo yêu cầu(x) Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2013

Giải trình về lý do chậm công bố báo cáo: Do Công ty phải hợp nhất báo cáo tài chính với nhiều công ty con/công ty liên kết theo quy định về lập báo cáo tài chính mà bản thân một số công ty liên kết này cũng là công ty mẹ của một số công ty khác như HVG, GIL, SSC, LAF, NSC,TMS, PAN, ELC, BBC, VFG nên không kịp hoàn tất và công bố báo cáo hợp nhất vào quý 3 theo quy định. Ngày 14/11/2013, Công ty đã gửi công văn số 877/2013/CV-SSIHO đến UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM xin phép gia hạn thời hạn công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2013 đến ngày 25/11/2013.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/11/2013 tại đường dẫn www.ssi.com.vn. Hoặc có thể download trực tiếp bằng cách nhấn trực tiếp vào đường link tại đây.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin

                                                                                                        Nguyễn Hồng Nam

Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI