Công bố thông tin về thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức họp ĐHĐCĐ 2013

 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn công bố thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Trở về
Công bố thông tin về thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức họp ĐHĐCĐ 2013

09/04/2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4  năm 2013

Số: 287/2013/CV-SSIHO

V/v: công bố thông tin về thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức họp ĐHĐCĐ 2013

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn công bố thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

- Thời gian: 13:30 ngày thứ Năm 25/4/2013
- Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
- Tài liệu họp: được đăng tải tại website SSI http:\\www.ssi.com.vn tại bản tin: "Thông báo họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013"

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung công bố.

Trân trọng.

Trân trọng,


Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI