HỖ TRỢ SO SÁNH CHứNG QUYỀN CHO NGƯỜI MỚI

HỖ TRỢ SO SÁNH CHứNG QUYỀN CHO NGƯỜI MỚI

Thị phần giao dịch chứng quyền

Tra cứu lịch sử biến động chứng quyền

Chứng khoán cơ sở

Mã chứng quyền

TCPH

Ngày NY thứ cấp

Giá đóng cửa ngày niêm yết thứ cấp

Giá GD cao nhất tính tới hiện tại

Lợi nhuận tối đa cập nhật

Giá chứng quyền

Lợi nhuận nắm giữ cập nhật

Giá trị GD trung bình 20 phiên theo TLCĐ (triệu đồng)

Ngày đáo hạn

Khối lượng phát hành cập nhật

Giá thực hiện cập nhật

Tỷ lệ thực hiện cập nhật (n:1)

So sánh định giá chứng quyền

Chứng khoán cơ sở
Lãi suất phi rủi ro (%)
Mức biến động giá CKCS (%)
sd

Mã chứng quyền

TCPH

Giá CKCS đang giao dịch

Lãi suất phi rủi ro

Giá chứng quyền

Giá lý thuyết tương ứng với độ biến động CKCS

Mức discount/premium của giá GD hiện tại so với giá lý thuyết

Ngày đáo hạn

Giá thực hiện

Tỷ lệ thực hiện (n:1)

Lưu ý: GIÁ CHỨNG QUYỀN sẽ bằng Trung bình Giá đặt mua & đặt bán, hoặc Giá đặt mua/ đặt bán tốt nhất, Giá giao dịch gần nhất, Giá đóng cửa phiên liền trước tùy điều kiện thị trường.

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471