Thông tin Trái phiếu SBond

Ngày yết giá Tên TP Giá chào bán (VNĐ/TP) SL TP chào bán Lãi suất chào bán (%/năm) Giá chào mua (VNĐ/TP) SL TP chào

Thông tin Trái phiếu SBond
Ngày yết giá

Tên TP

Giá chào bán
(VNĐ/TP)

SL TP chào bán

Lãi suất chào bán (%/năm)

Giá chào mua (VNĐ/TP)

SL TP chào mua

Lãi suất chào mua (%/năm)

Khối lượng TP đăng ký mua/bán tối thiểu

Ngày đáo hạn

Lãi suất Coupon (%/năm)

Mệnh giá (VNĐ/TP) Tên Doanh nghiệp
14/07/2020

Concung

100,920

83,600

10.00%

100,789

390,000

10.30%

1,000

28/12/2020

11.0%

100,000 CTCP Đầu tư Con Cưng
14/07/2020

Eurowindow

- - 10.10% 103,111,824

1,800

10.40% 5

25/10/2021

11.0%

100,000,000 CTCP Eurowindow Holding
14/07/2020

Taseco

- - 7.50% 104,299,347

500

8.30%

5

23/08/2020

10.5%

100,000,000 CTCP Dịch vụ Hàng không Thăng Long
 
Lưu ý:
- Trong thời gian Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng do chốt trả trái tức, SSI sẽ công bố Hạn mức mua/bán Trái phiếu bằng 0. Quý khách hàng vui lòng xem thông tin hạn mức và giá mua/bán sau khi Trái phiếu được giao dịch bình thường.
- Quý khách có thể xem Hướng dẫn giao dịch SBond trực tuyến tại đây và Giao dịch trực tuyến tại đây
 
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI