Hướng dẫn giao dịch trực tuyến Sbond trên iBoard

1. Truy cập vào bảng giá SSI iBoard theo link: https://iboard.ssi.com.vn/bond. Đăng nhập vào tài khoản chứng khoán (sử dụng số

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn giao dịch trực tuyến Sbond trên iBoard
1. Truy cập vào bảng giá SSI iBoard theo link: https://iboard.ssi.com.vn/bond.
Đăng nhập vào tài khoản chứng khoán (sử dụng số tài khoản và mật khẩu giống Webtrading)
 
 
2. Xem thông tin Trái phiếu trên bảng giá
 
3. Chọn Mua/Bán Trái phiếu
 
 
4. Điền các thông tin mua/bán Trái phiếu và kiểm tra Hợp đồng
 
 
 
 
5. Kiểm tra lệnh
 
 
6. Kiểm tra Trái phiếu trong Danh mục sau khi giao dịch thành công
 
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI