Biểu giá dịch vụ áp dụng cho tkgd chứng khoán cơ sở

DỊCH VỤ LƯU KÝ Số TT Loại Dịch vụ Mức giá 1 Lưu ký chứng khoán         - Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng

Đấu giá mới nhất

Biểu giá dịch vụ áp dụng cho tkgd chứng khoán cơ sở

DỊCH VỤ LƯU KÝ

Số TT

Loại Dịch vụ

Mức giá

1

Lưu ký chứng khoán

 

 

 

 

- Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm

 0.27 đồng/CP, CCQ, CW/tháng

- Trái phiếu

-   0.18 đồng/trái phiếu/tháng
-   Tối đa: 2.000.000 đồng/tháng/mã trái phiếu.

- Phí chậm trả

-   TK giao dịch thông thường: 0%
-   TK ký quỹ: 150% x lãi suất cho vay

2

Chuyển khoản chứng khoán

(Khi đóng tài khoản hoặc theo yêu cầu khách hàng)

-   0.3 đồng /CP
-   Tối thiểu: 50,000 đồng/lần
-   Tối đa: 300,000 đồng/lần/mã chứng khoán
Ngày hiệu lực: 18/08/2020
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI