Biểu giá dịch vụ áp dụng cho tkgd chứng khoán cơ sở

DỊCH VỤ LƯU KÝ Số TT Loại Dịch vụ Mức giá 1 Lưu ký chứng khoán         - Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng

Biểu giá dịch vụ áp dụng cho tkgd chứng khoán cơ sở

DỊCH VỤ LƯU KÝ

Số TT

Loại Dịch vụ

Mức giá

1

Lưu ký chứng khoán

 

 

 

 

- Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm

 0.27 đồng/CP, CCQ, CW/tháng

- Trái phiếu

-   0.18 đồng/trái phiếu/tháng
-   Tối đa: 2.000.000 đồng/tháng/mã trái phiếu.

- Phí chậm trả

-   TK giao dịch thông thường: 0%
-   TK ký quỹ: 150% x lãi suất cho vay

2

Chuyển khoản chứng khoán

(Khi đóng tài khoản hoặc theo yêu cầu khách hàng)

-   0.3 đồng /CP
-   Tối thiểu: 50,000 đồng/lần
-   Tối đa: 300,000 đồng/lần/mã chứng khoán
Ngày hiệu lực: 18/08/2020
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI