Về quỹ SSI – VLGF

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM (VLGF) 1.         LOẠI HÌNH QUỸ  VLGF là quỹ

Đấu giá mới nhất

Về quỹ SSI – VLGF

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM (VLGF)

1.         LOẠI HÌNH QUỸ

 VLGF là quỹ mở nội địa, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài.

2.         MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

 VLGF nhắm tới tăng trưởng giá trị tài sản ròng và tạo thu nhập ổn định trong dài hạn cho nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu chất lượng cao ở các nhóm ngành có đóng góp quan trọng cho đà tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong nhiều năm tới, như ngành hàng tiêu dùng, bán lẻ, ngân hàng thương mại, bất động sản, logistics, công nghệ thông tin, ...

3.         CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

VLGF sẽ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động để mang lại lợi nhuận ổn định và bền vững dài hạn, với phong cách định hướng giá trị, tập trung vào các cổ phiếu chất lượng cao của các công ty có mô hình kinh doanh mạnh; có vị thế hàng đầu trong ngành; có hệ thống quản trị công ty tốt, ban lãnh đạo có năng lực và minh bạch, tình hình tài chính lành mạnh; có triển vọng tăng trưởng dài hạn và được định giá hấp dẫn. VLGF sẽ đầu tư chọn lọc vào các công ty niêm yết có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

VLGF cũng có thể đầu tư vào trái phiếu chính phủ để bảo toàn vốn và mang lại thu nhập ổn định cho Quỹ.

4.         PHÂN BỔ TÀI SẢN

VLGF đầu tư chủ yếu vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, thanh khoản cao, nhưng có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và cơ hội đầu tư tại từng thời điểm khác nhau dựa trên nhận định của SSIAM với mục tiêu xuyên suốt trong toàn bộ thời gian hoạt động của VLGF là bảo vệ lợi ích của người sở hữu Chứng Chỉ Quỹ.

Khi thị trường và nền kinh tế được SSIAM đánh giá là thuận lợi, VLGF có thể sẽ phân bổ đầu tư phần lớn tài sản của VLGF vào cổ phiếu, phần còn lại sẽ được đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định. Trong phần giá trị đầu tư vào cổ phiếu, VLGF cũng có thể đầu tư vào các công ty có giá trị vốn hóa thị trường và thanh khoản thấp hơn nhưng đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững và có tiềm năng phát triển.

Khi các điều kiện của thị trường và nền kinh tế được SSIAM đánh giá là bất lợi cho các Nhà Đầu Tư, VLGF có thể áp dụng chiến lược đầu tư thận trọng ưu tiên bảo toàn vốn cho Quỹ thông qua việc phân bổ phần lớn danh mục vào các tài sản có thu nhập cố định như tiền mặt, tiền gửi, trái phiếu chính phủ, trái phiếu Chính phủ và tài sản có thu nhập cố định khác do Chính phủ phát hành nhưng không được vượt quá những hạn chế đầu tư quy định tại mục 5 Bản Cáo Bạch và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Trong những trường hợp này VLGF có thể sẽ không đạt được mục tiêu đầu tư như trong truờng hợp thị trường và nền kinh tế diễn biến thuận lợi.

 

TỈ LỆ GIÁ DỊCH VỤ

GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH ĐỐI VỚI GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG 

1,00%

GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH ĐỐI VỚI GIAO DỊCH ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ (LINH HOẠT & CỐ ĐỊNH)

0,00%

GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI ĐỐI VỚI GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG VÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ CỐ ĐỊNH  

0,00%

GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI ĐỐI VỚI GIAO DỊCH ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ LINH HOẠT

 

Dưới 1 năm

1,00%

Trên 1 năm

0,00%

GIÁ DỊCH VỤ BREAK ĐỐI VỚI GIAO DỊCH ĐẦU TƯ CỐ ĐỊNH

1,00%

GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI 

0,50%

 

CÁC LOẠI GIÁ DỊCH VỤ KHÁC

 

Nhà đầu tư vui lòng tham khảo Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ để biết thêm chi tiết

 

5. THÔNG TIN CHI TIẾT
Giá trị đăng ký mua tối thiểu:

  • Số tiền đặt mua tối thiểu áp dụng cho sản phẩm thường (mã sản phẩm VLGFN001) : 10.000 VND
  • Số tiền đặt mua tối thiểu áp dụng cho các sản phẩm SIP:

                  + Mã sản phẩm VLGFS003 (SIP tháng): 10.000 VND

                  + Mã sản phẩm VLGFS003 (SIP quý): 30.000 VND

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI