Biểu lãi suất áp dụng cho tkgd chứng khoán cơ sở

Lãi suất áp dụng trên số dư tiền gửi tại tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở: 0.1%/năm (tính trên cơ sở 360 ngày/năm).

Đấu giá mới nhất

Biểu lãi suất áp dụng cho tkgd chứng khoán cơ sở

Lãi suất áp dụng trên số dư tiền gửi tại tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở: 0.1%/năm (tính trên cơ sở 360 ngày/năm).

Lãi suất giao dịch ký quỹ: vui lòng xem tại đây.
 
Ngày hiệu lực: 01/11/2022


 

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI