Biểu lãi suất áp dụng cho tkgd chứng khoán cơ sở

Lãi suất áp dụng trên số dư tiền gửi tại tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở: 0.2%/năm (tính trên cơ sở 360 ngày/năm).

Biểu lãi suất áp dụng cho tkgd chứng khoán cơ sở

Lãi suất áp dụng trên số dư tiền gửi tại tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở: 0.2%/năm (tính trên cơ sở 360 ngày/năm).

Lãi suất giao dịch ký quỹ: vui lòng xem tại đây.
 
Ngày hiệu lực: 20/05/2020


 

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI