Biểu giá dịch vụ chuyển khoản qua ngân hàng

Số TT Ngân hàng nhận chuyển khoản Mức giá   1   ACB, BIDV, Sacombank, Vietcombank, Vietinbank   Giá trị < 500 triệu đồng

Biểu giá dịch vụ chuyển khoản qua ngân hàng

Số TT

Ngân hàng nhận chuyển khoản

Mức giá

 

1

 

ACB, BIDV, Sacombank, Vietcombank, Vietinbank  
  • Giá trị < 500 triệu đồng

(Không áp dụng cho tài khoản nhận là tài khoản thẻ hoặc nhận bằng CMND)

Miễn phí.
  • Giá trị  500 triệu đồng
Theo mức thu thực tế của ngân hàng
  • Mức thu: ≤ 0.022%
  • Tối đa: 330,000 đồng
(Trường hợp Ngân hàng nguồn cùng hệ thống của SSI có sẵn số dư sẽ thu theo mức giá cùng hệ thống của Ngân hàng).

2

Ngân hàng khác

Theo mức thu thực tế của Ngân hàng
  • Mức thu: ≤ 0.022%
  • Tối thiểu: 11,000 đồng
  • Tối đa: 330,000 đồng
Ghi chú:        
- SSI không thu giá dịch vụ chuyển khoản, chỉ thu hộ bằng mức thu của Ngân hàng thanh toán tại từng thời điểm và không quá mức tối đa đã thông báo như trên.
- Tùy vào hệ thống ngân hàng, vị trí địa lý của nơi nhận chuyển khoản, số tiền và thời gian chuyển khoản, SSI sẽ chủ động lựa chọn kênh chuyển tiền và Ngân hàng thanh toán phù hợp.
Ngày hiệu lực: 30/09/2019
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI