Biểu giá dịch vụ áp dụng cho tkgd chứng khoán cơ sở

GIAO DỊCH QUA SÀN . 1. Giao dịch cổ phiếu (CP), chứng chỉ quỹ (CCQ), ETF, chứng quyền có bảo đảm (CW) a) Khách hàng giao

Đấu giá mới nhất

Biểu giá dịch vụ áp dụng cho tkgd chứng khoán cơ sở

GIAO DỊCH QUA SÀN .

1. Giao dịch cổ phiếu (CP), chứng chỉ quỹ (CCQ), ETF, chứng quyền có bảo đảm (CW)

a) Khách hàng giao dịch có Môi giới tư vấn

Tổng giá trị giao dịch/ngày/tài khoản

Mức giá
Đặt lệnh qua kênh
online
Đặt lệnh qua kênh khác
(Qua nhân viên SSI)

Dưới 100 triệu đồng

0.25%

0.35%

Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng

0.30%

Từ 500 triệu đồng trở lên

0.25%

 
b) Khách hàng chủ động giao dịch
 

Tổng giá trị giao dịch/ngày/tài khoản

Mức giá
Đặt lệnh qua kênh
online
Đặt lệnh qua kênh khác
(Qua nhân viên SSI)

Dưới 100 triệu đồng

0.15%

0.35%

Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng

0.30%

Từ 500 triệu đồng trở lên

0.25%

2. Giao dịch trái phiếu (đã bao gồm giá dịch vụ trả Sở)
 
Loại giao dịch Mức giá
Giao dịch thông thường 0.05% - 0.1%
Giao dịch repo trái phiếu

Ngoài biểu giá dịch vụ trên, Công ty áp dụng Chính sách đặc biệt cho Khách hàng có khối lượng giao dịch lớn theo từng thời kỳ. Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng hoặc Môi giới phụ trách để biết thêm thông tin chi tiết.

Ngày hiệu lực: 01/01/2022

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI