Biểu giá dịch vụ áp dụng cho tkgd chứng khoán cơ sở

GIAO DỊCH QUA SÀN . Số TT Loại Dịch vụ Mức giá 1 Cổ phiếu (CP), chứng chỉ quỹ (CCQ), ETF, chứng quyền có bảo đảm (CW)

Đấu giá mới nhất

Biểu giá dịch vụ áp dụng cho tkgd chứng khoán cơ sở

GIAO DỊCH QUA SÀN .

Số TT

Loại Dịch vụ

Mức giá

1

Cổ phiếu (CP), chứng chỉ quỹ (CCQ), ETF, chứng quyền có bảo đảm (CW)

 

 

1.1 Giao dịch trực tuyến

0.25%

1.2 Giao dịch qua các kênh khác

(Tổng giá trị giao dịch/ngày/tài khoản)

 
  • Dưới 50 triệu VNĐ

0.40%

  • Từ 50 triệu VNĐ đến dưới 100 triệu VNĐ

0.35%

  • Từ 100 triệu VNĐ đến dưới 500 triệu VNĐ

0.30%

  • Từ 500 triệu VNĐ trở lên

0.25%

2

Giao dịch trái phiếu

  • Giao dịch thông thường
  • Giao dịch repo trái phiếu

0.05% - 0.1%

Biểu giá trên áp dụng cho khách hàng là cá nhân và tổ chức trong nước. Ngoài ra, Công ty áp dụng Chính sách đặc biệt cho Khách hàng có khối lượng giao dịch lớn theo từng thời kỳ. Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng hoặc Môi giới phụ trách để biết thêm thông tin chi tiết.

Ngày hiệu lực: 02/12/2019

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI