Biểu giá dịch vụ áp dụng cho tkgd chứng khoán cơ sở

GIAO DỊCH QUA SÀN Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi để Quý khách hàng tiếp cận và giao dịch sản phẩm mới – Chứng

Biểu giá dịch vụ áp dụng cho tkgd chứng khoán cơ sở

GIAO DỊCH QUA SÀN

Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi để Quý khách hàng tiếp cận và giao dịch sản phẩm mới – Chứng quyền có bảo đảm tại SSI, kể từ ngày 28/06/2019, SSI áp dụng mức phí đặc biệt 0% đối với giao dịch Chứng quyền có bảo đảm qua sàn trong 2 tháng, kể từ 28/6 đến 27/8/2019. (Mức phí trên chưa bao gồm phí trả Sở Giao dịch (0.02%))

Sau ngày 27/08/2019, phí giao dịch CW sẽ được tính theo mức phí chung như bên dưới.
 

Số TT

Loại Dịch vụ

Mức giá

1

Cổ phiếu (CP), chứng chỉ quỹ (CCQ), ETF, chứng quyền có bảo đảm (CW)

 

 

1.1 Giao dịch trực tuyến

0.25%

1.2 Giao dịch qua các kênh khác

(Tổng giá trị giao dịch/ngày/tài khoản)

 
  • Dưới 50 triệu VNĐ

0.40%

  • Từ 50 triệu VNĐ đến dưới 100 triệu VNĐ

0.35%

  • Từ 100 triệu VNĐ đến dưới 500 triệu VNĐ

0.30%

  • Từ 500 triệu VNĐ trở lên

0.25%

2

Giao dịch trái phiếu

  • Giao dịch thông thường
  • Giao dịch repo trái phiếu

0.05% - 0.1%

Biểu giá trên áp dụng cho khách hàng là cá nhân và tổ chức trong nước. Ngoài ra, Công ty áp dụng Chính sách đặc biệt cho Khách hàng có khối lượng giao dịch lớn theo từng thời kỳ. Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng hoặc Môi giới phụ trách để biết thêm thông tin chi tiết.

Ngày hiệu lực: 20/06/2019

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI