Hướng dẫn giao dịch

Để thực hiện đăng ký mua CCQ, Nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau: Mở tài khoản giao dịch CCQ và đăng ký mua lần

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn giao dịch

Để thực hiện đăng ký mua CCQ, Nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:

 1. Mở tài khoản giao dịch CCQ và đăng ký mua lần đầu.
  1. Hồ sơ mở tài khoản 

Nhà đầu tư

Hồ sơ do nhà đầu tư cung cấp (NĐT trong nước)

Hồ sơ do SSI cung cấp

Cá nhân

 • 01 bản sao công chứng CMND (hoặc xuất trình bản chính để SSI xác nhận sao y bản chính)
 • Bản sao Giấy đăng ký mã số thuế của cá nhân (nếu có)
 • Hợp đồng ủy quyền (nếu có)(Được công chứng) + CMND của người được UQ

“Đơn đăng ký mở tài khoản giao dịch đơn vị quỹ VCBF”

 

NĐT điền đầy đủ thông tin, ký tên, đóng dấu (Đ/v tổ chức)

Tổ chức

 •  Bản sao hợp lệ Giấy phép phép đăng ký kinh doanh.
 •  Bản sao hợp lệ Điều lệ doanh nghiệp.
 •  Bản sao hợp lệ các giấy tờ liên quan đến Quyết định đổi tên gọi, chia tách, sát nhập (nếu có).
 •  Bản sao hợp lệ Quyết định và CMND/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật.
 •  Bản sao hợp lệ Hợp đồng/Quyết định/Giấy ủy quyền và CMND/Hộ chiếu của Người được ủy quyền.
 •  Giấy xác nhận Mã số giao địch (dành cho Nhà đầu tư nước ngoài).
 •  Tài liệu xác nhận tình trạng FATCA (nếu có).
 •  Tên của Chủ đầu tư nắm giữ, trực tiếp hoặc gián tiếp, trên 10% cổ phần của Tổ chức (theo quyền biểu quyết hoặc giá trị).
 •  Tài liệu khác theo yêu cầu đối với Chủ đầu tư, Chủ sở hữu hưởng lợi hoặc mục đích khác.

 

1.2 Chuyển tiền đăng ký mua CCQ

  Quỹ VCBF- FIF
1. Tên người thụ hưởng Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF
2. Số tài khoản thụ hưởng  
Tài khoản thường
903 589 552 04
Tài khoản SIP cố định
903 589 552 24
3. Ngân hàng thụ hưởng Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
4. Nội dung chuyển tiền  
Giao dịch thường
Số Tài Khoản giao dịch CCQ mở – Họ và Tên - VCBF-FIF tại SSI
Giao dịch SIP cố định
Số Tài Khoản giao dịch CCQ mở – Họ và Tên – SIP VCBF-FIF tại SSI

 

Nhà đầu tư gửi hồ sơ đến các Chi nhánh, phòng giao dịch của SSI bao gồm

 • Đơn đăng ký mở tài khoản giao dịch đơn vị quỹ VCBF
 • Hồ sơ do nhà đầu tư cấp theo hướng dẫn trên
 • Giấy yêu cầu chuyển khoản (Ủy nhiệm chi) có xác nhận của Ngân hàng

SSI tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, và thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Nhà đầu tư với Công ty quản lý quỹ qua Đại lý chuyển nhượng.

 1. Đăng ký Mua CCQ các lần tiếp theo

Sau khi nhà đầu tư hoàn thành đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở và mua lần đầu, nhà đầu tư đăng ký mua CCQ các lần tiếp theo thực hiện

  1. Điền vào mẫu “ Phiếu lệnh mua” gửi cho SSI.
  2. Chuyển tiền đăng ký mua (Tương tự mua lần đầu)

 1. Đăng ký bán CCQ

NĐT có thể bán chứng chỉ quỹ sau khi đã đạt được mục tiêu đầu tư. NĐT chỉ cần điền vào phiếu Lệnh Bán được cung cấp tại các địa điểm phân phối.

 1. Các lưu ý khác

Số tiền đầu tư cần được chuyển từ tài khoản ngân hàng đứng tên bạn vào tài khoản của Quỹ.

Ngày Giao Dịch để mua và bán chứng chỉ quỹ

Thứ Tư hàng tuần (đến 30/06/2022)

Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần (từ ngày 01/07/2022). Tuy nhiên. vui lòng nộp hồ sơ cho nhà phân phối trước 14 giờ ngày thứ Hai ngày thứ Tư cho Ngày Giao Dịch của tuần đó.

Mức đầu tư:

Đối với đầu tư linh hoạt:

 • Mua lần đầu (đầu tư lần đầu tiên): 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)
 • Các lần mua tiếp theo (nếu muốn đầu tư thêm): 1.000.000 đồng (một triệu đồng)

Đối với đầu tư định kỳ SIP:

 • Mức đầu tư tối thiểu định kỳ hàng tháng: 1.000.000 đồng (một triệu đồng)
 • Không có mức giới hạn đầu tư tối đa.
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI