Hướng dẫn giao dịch

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ VCBF_BCF Để thực hiện đăng ký mua chứng chỉ quỹ mở VCBF-BCF, Nhà đầu tư cần

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn giao dịch

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ VCBF_BCF

Để thực hiện đăng ký mua chứng chỉ quỹ mở VCBF-BCF, Nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:

1. Mở tài khoản giao dịch chứng chì quỹ mở và đăng ký mua lần đầu.

1.1 Hồ sơ mở tài khoản:

Nhà đầu tư

Hồ sơ do nhà đầu tư cung cấp

(NĐT trong nước)

Hồ sơ do SSI cung cấp

Cá nhân

 • 01 bản sao công chứng CMND (hoặc xuất trình bản chính để SSI xác nhận sao y bản chính)
 • Giấy chứng minh địa chỉ đăng ký (A/d trong trường hợp địa chỉ thường trú khác với địa chỉ trên CMND):
  • Bản sao hộ khẩu hoặc
  • Bản sao hóa đơn tiền điện hoặc điện thoại hoặc hợp đồng thuê nhà 03 tháng gần nhất
 • Bản sao Giấy đăng ký mã số thuế của cá nhân (nếu có)
 • Hợp đồng ủy quyền (nếu có)(Được công chứng) + CMND của người được UQ
 • Các hồ sơ khác theo quy định của CTQLQ

“Đơn đăng ký mở tài khoản giao dịch đơn vị quỹ VCBF”

 

 

NĐT điền đầy đủ thông tin, ký tên, đóng dấu (Đ/v tổ chức)

Tổ chức

 • Bản sao công chứng Giấy phép của công ty
 • Bản sao công chứng Giấy đăng ký mã số thuế của công ty
 • Quyết định / Nghị quyết đầu tư của HĐQT/ HĐTV của công ty. (Đây là Nghị quyết đầu tư vào Quỹ; Nếu  bằng tiếng Anh, phải có bản dịch có công chứng sang tiếng Việt  )
 • Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của Người ĐDPL của công ty
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện ký trên HS đăng ký (Nếu người ký không phải là ĐDPL) + Bản sao Hộ chiếu/CMND có công chứng của người được ủy quyền
 • Bản sao CMND/hộ chiếu của Kế toán trưởng của công ty (nếu có yêu cầu)
 • Các hồ sơ khác theo quy định của CTQLQ

 

1.2 Chuyển tiền đăng ký mua CCQ:

Hướng dẫn chuyển tiền: Căn cứ theo giá trị lệnh Mua, nhà đầu tư chuyển tiền Mua CCQ mở VCBF-BCF theo thông tin dưới đây

 • Tên người thụ hưởng: Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF
 • Số tài khoản giao dịch bình thường: 90249862604
 • Số tài khoản giao dịch định kỳ (SIP): 90249862624
 • Tên Ngân Hàng: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
 • Số tiền:                                                                           Số tiền đăng ký mua
 • Nội dung chuyển tiền:
 • Cho giao dịch thường:
 • Đối với nhà đầu tư trong nước:
[Số Tài khoản của nhà đầu tư tại VSD]-[Tên nhà đầu tư]-[VCBF_BCF] tại [Đại lý phân phối]
 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài:
[Số Tài khoản của nhà đầu tư tại VSD]-[Tên nhà đầu tư]-[Mã số giao dịch]-[VCBF_BCF] tại [Đại lý phân phối]
 • Cho giao dịch định kỳ SIP:
 • Đối với nhà đầu tư trong nước:
[Số Tài khoản SIP của nhà đầu tư tại VSD]-[Tên nhà đầu tư]-[SIP]-[VCBF_BCF]] tại [Đại lý phân phối]
 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài:
[Số Tài khoản SIP của nhà đầu tư tại VSD]-[Tên nhà đầu tư]-[Mã số giao dịch]-[SIP] [VCBF_BCF] tại [Đại lý phân phối]
 • Ghi chú:
 • Phí chuyển khoản: chọn “Phí ngoài”
 • Tiền đăng ký mua CCQ phải được chuyển từ:
 • Tài khoản tiền gửi của chính NĐT tại Ngân hàng    

1.3 Hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản:

Nhà đầu tư gửi hồ sơ đến các Chi nhánh, phòng giao dịch của SSI bao gồm

 • Đơn đăng ký mở tài khoản giao dịch đơn vị quỹ VCBF
 • Hồ sơ do nhà đầu tư cấp theo hướng dẫn trên
 • Giấy yêu cầu chuyển khoản (Ủy nhiệm chi) có xác nhận của Ngân hàng

SSI tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, và thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Nhà đầu tư với Công ty quản lý quỹ qua Đại lý chuyển nhượng   

2. Đăng ký Mua chứng chỉ quỹ mở các lần tiếp theo

Sau khi nhà đầu tư hoàn thành đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở và mua lần đầu, nhà đầu tư đăng ký mua CCQ các lần tiếp theo thực hiện

2.1 Điền vào mẫu “ Phiếu lệnh mua” gửi cho SSI.

2.2 Chuyển tiền đăng ký mua (Tương tự mua lần đầu)

3. Thông tin liên hệ

Nhà đầu tư liên hệ trực tiếp tới các văn phòng, chi nhánh, PGD của SSI tại đây hoặc liên hệ qua trung tâm dịch vụ khách hàng SSI số 1900 5454 71 / 028-39141678 nhấn phím 19
Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về Quỹ VCBF BCF tại đây
 
Trân trọng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI