Quy trình giao dịch Trái phiếu SBond

Để thực hiện mua/bán TP, KH thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Đầu ngày, SSI sẽ công bố thông tin giá TP hàng ngày trên

Quy trình giao dịch Trái phiếu SBond
Để thực hiện mua/bán TP, KH thực hiện theo các bước sau:
 • Bước 1: Đầu ngày, SSI sẽ công bố thông tin giá TP hàng ngày trên website
 • Bước 2: Trước 14h hàng ngày, KH đăng ký mua/bán TP với NVMG (Nhân viên Môi giới quản lý TK hoặc Nhân viên SSI tại quầy).
  • Sau khi SSI xác nhận còn hạn mức, chuyển sang bước 3.
  • Nếu SSI xác nhận hết hạn mức, giao dịch sẽ bị hủy.
 • Bước 3: Trước 15h30 ngày đăng ký mua/bán:
  • KH thực hiện hoàn thiện hợp đồng mua/bán với SSI. 
  • KH bên mua thanh toán chuyển tiền vào TK ngân hàng của SSI theo thông tin sau:
   • Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội
   • Số tài khoản: 222.10.000.055.955 – BIDV Thanh Xuân
   • Nội dung: Tên KH <> CMND <> Thanh toán tiền theo Hợp đồng mua bán trái phiếu X và phí chuyển nhương
  • KH bên bán hoàn thành chuyển nhượng Trái phiếu từ TK của KH sang TK SSI.
  • Nếu đến 15h30 cùng ngày, KH không chuyển khoản thanh toán mua TP hoặc hoàn thành chuyển nhượng bán TP thành công, giao dịch sẽ bị hủy.
 • Bước 4: KH bên mua nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu TP sau 5 ngày làm việc
 • Bước 5: KH bên mua nhận lãi trái tức vào các đợt trả lãi định kỳ do TCPH thanh toán
Lưu ý: Phí chuyển nhượng 2 chiều (mua/bán) đều do KH thanh toán.
 
NHẬN ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MUA TRÁI PHIẾU NGAY TẠI ĐÂY
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI