Quy trình giao dịch Trái phiếu SBond

Giao dịch SBond online (cho TP Concung và Taseco) Điều kiện giao dịch TP SBond online Quy trình giao dịch SBond online   Bước

Đấu giá mới nhất

Quy trình giao dịch Trái phiếu SBond

Giao dịch SBond online (cho TP Concung và Taseco)

Điều kiện giao dịch TP SBond online
Quy trình giao dịch SBond online
 
 • Bước 1: Khi KH có nhu cầu mua/bán TP SBond online, MG hỗ trợ KH:
  • Check xem TP có cho giao dịch online hay không
  • Tùy thuộc vào loại KH, MG sẽ hỗ trợ KH qua quầy mở TKCK, ký Phụ lục giao dịch chứng khoán chưa niêm yết và nộp lại Giấy chứng nhận sở hữu TP để giao dịch online (chỉ cần thực hiện 1 lần duy nhất lúc đầu)
 • Bước 2: KH kiểm tra giá và hạn mức TP ngay trên bảng giá iBoard theo link: https://iboard.ssi.com.vn/bond
 • Bước 3: KH thực hiện mua/bán TP ngay trên bảng giá iBoard
Lưu ý: KH cần đủ tiền/TP trong TKCK để thực hiện giao dịch
 • Bước 4: Kiểm tra trạng thái lệnh trên Sổ lệnh trên iBoard
 • Bước 5: Kiểm tra Trái  phiếu đã mua trong Danh mục
 • Bước 6: Đến kỳ nhận lãi hoặc đáo hạn, KH nhận lãi trái tức và gốc vào TK đã đăng ký
Quy trình giao dịch qua quầy (cho TP Eurowindow)
Để thực hiện mua/bán TP, KH thực hiện theo các bước sau:
 • Bước 1: Đầu ngày, SSI sẽ công bố thông tin giá TP hàng ngày trên website
 • Bước 2: Trước 14h hàng ngày, KH đăng ký mua/bán TP với NVMG (Nhân viên Môi giới quản lý TK hoặc Nhân viên SSI tại quầy).
  • Sau khi SSI xác nhận còn hạn mức, chuyển sang bước 3.
  • Nếu SSI xác nhận hết hạn mức, giao dịch sẽ bị hủy.
 • Bước 3: Trước 15h30 ngày đăng ký mua/bán:
  • KH thực hiện hoàn thiện hợp đồng mua/bán với SSI. 
  • KH bên mua thanh toán chuyển tiền vào TK ngân hàng của SSI theo thông tin sau:
   • Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội
   • Số tài khoản: 222.10.000.055.955 – BIDV Thanh Xuân
   • Nội dung: Tên KH <> CMND <> Thanh toán tiền theo Hợp đồng mua bán trái phiếu X và phí chuyển nhương
  • KH bên bán hoàn thành chuyển nhượng Trái phiếu từ TK của KH sang TK SSI.
  • Nếu đến 15h30 cùng ngày, KH không chuyển khoản thanh toán mua TP hoặc hoàn thành chuyển nhượng bán TP thành công, giao dịch sẽ bị hủy.
 • Bước 4: KH bên mua nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu TP sau 5 ngày làm việc
 • Bước 5: KH bên mua nhận lãi trái tức vào các đợt trả lãi định kỳ do TCPH thanh toán
Lưu ý: Phí chuyển nhượng 2 chiều (mua/bán) đều do KH thanh toán.
 
GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN SBOND NGAY TẠI ĐÂY
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI