Quy trình giao dịch Trái phiếu

  Để thực hiện mua/bán TP, KH thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Đầu ngày, SSI sẽ công bố thông tin giá TP hàng ngày

Quy trình giao dịch Trái phiếu
 
Để thực hiện mua/bán TP, KH thực hiện theo các bước sau:
 • Bước 1: Đầu ngày, SSI sẽ công bố thông tin giá TP hàng ngày trên website
 • Bước 2: Trước 14h hàng ngày, KH đăng ký mua/bán TP với NVMG (Nhân viên Môi giới quản lý TK hoặc Nhân viên SSI tại quầy).
  • Sau khi SSI xác nhận còn hạn mức, chuyển sang bước 3.
  • Nếu SSI xác nhận hết hạn mức, giao dịch sẽ bị hủy.
 • Bước 3: Trước 15h30 ngày đăng ký mua/bán:
  • KH thực hiện hoàn thiện hợp đồng mua/bán với SSI. 
  • KH bên mua thanh toán chuyển tiền vào TK ngân hàng của SSI.
  • KH bên bán hoàn thành chuyển nhượng Trái phiếu từ TK của KH sang TK SSI.
  • Nếu đến 15h30 cùng ngày, KH không chuyển khoản thanh toán mua TP hoặc hoàn thành chuyển nhượng bán TP thành công, giao dịch sẽ bị hủy.
 • Bước 4: KH bên mua nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu TP sau 5 ngày làm việc
 • Bước 5: KH bên mua nhận lãi trái tức vào các đợt trả lãi định kỳ do TCPH thanh toán
Lưu ý: Phí chuyển nhượng 2 chiều (mua/bán) đều do KH thanh toán.
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI