Về quỹ VCBF-FIF

Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF (VCBF – FIF) Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF Tên tiếng Anh: VCBF

Đấu giá mới nhất

Về quỹ VCBF-FIF
 1. Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF (VCBF – FIF)
 • Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF
 • Tên tiếng Anh: VCBF Fixed Income Fund
 • Tên viết tắt: VCBF FIF
 1. Tổ chức phát hành: Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15 tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: (84 24) 3936 4540   
 • Fax: (84 24) 3936 4542

3. Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)   

4. Tính chất và thời gian hoạt động của Quỹ: Quỹ mở trái phiếu, không xác định thời hạn

5. Tần suất giao dịch: 

Thứ Tư hàng tuần (đến 30/06/2022)

Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần (từ ngày 01/07/2022).

6. Mệnh giá CCQ: 10.000 VNĐ/CCQ

7. Tổng đơn vị quỹ tối đa lưu hành: Không hạn chế

8. Hạn mức tối thiểu mua lần đầu: 100.000 VNĐ

9. Khoản đầu tư tiếp theo: Từ 100.000 VNĐ

10. Chương trình đầu tư định kỳ (SIP): Tối thiểu từ 100.000 VNĐ hàng tháng.

11. Mục tiêu, Chiến lược đầu tư & Phân bổ Tài sản

 • Mục tiêu đầu tư: bảo toàn vốn ban đầu và mang lại thu nhập thường xuyên bằng cách đầu tư vào các tài sản cho thu nhập cố định

 • Chiến lược đầu tư:

Quỹ sẽ tuân thủ một chiến lược đầu tư có kỷ luật nhằm tạo dòng thu nhập đều đặn.

Quỹ sẽ duy trì một danh mục đầu tư đa dạng gồm các tài sản có thu nhập cố định chủ yếu là trái phiếu Chính phủvà trái phiếu doanh nghiệp có chất lượng tín dụng cao..

 • Phân bổ Tài sản:
  • Quỹ sẽ đầu tư vào các loại Trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỉ trọng từ 80% trở lên giá trị tài sản ròng của Quỹ
  • Quỹ sẽ không mua cổ phiếu, nhưng có thể thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoặc thực hiện quyền mua  cổ phiếu nếu quyền này phát hành kèm trái phiếu nhưng tổng giá trị cổ phiếu Quỹ nắm giữ không được quá 20% giá trị tài sản ròng của Quỹ

12. Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ

Lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm.Để tìm hiểu thêm, Quý khách hàng tham khảo tài liệu về quỹ VCBF – FIF:

Để được tư vấn cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Trung tâm dịch vụ khách hàng SSI Contact Center số 1900545471/ 028 39141678 nhấn 19 , hoặc Quý Nhà đầu tư có thể liên hệ trực tiếp qua các Chi nhánh/Phòng giao dịch của SSI trên toàn quốc

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI