Biểu giá dịch vụ áp dụng cho tkgd chứng khoán phái sinh

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI (HĐTL)   I. Giá dịch vụ giao dịch   STT Loại dịch vụ Mức giá 1

Đấu giá mới nhất

Biểu giá dịch vụ áp dụng cho tkgd chứng khoán phái sinh
BIỂU GIÁ DỊCH VỤ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI (HĐTL)
 
I. Giá dịch vụ giao dịch
 
STT

Loại dịch vụ

Mức giá

1 Giao dịch HĐTL VN30 5,000 đồng/hợp đồng/giao dịch
2 Giao dịch HĐTL trái phiếu Chính phủ (TPCP) Miễn phí từ 01/01/2021 đến 31/12/2021
3
Dịch vụ SMS
(Áp dụng cho KH có đăng ký dịch vụ SMS)
8,800 đồng/tháng
(Đã bao gồm VAT, thu chung cho tài khoản cơ sở và phái sinh)
4 Lãi chậm trả 14%/năm (Tính trên cơ sở 360 ngày/năm)
5 In sao kê, xác nhận số dư, trích lục hồ sơ
Bằng mức giá thu trên TKGD chứng khoán cơ sở
(Vui lòng xem tại đây)
II. Giá dịch vụ giao dịch trả Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) & Ngân hàng thanh toán
 
STT

Loại Dịch vụ

Mức giá

1 Giao dịch HĐTL VN30 trả HNX 2,700 đồng/hợp đồng/giao dịch
2 Giao dịch HĐTL TPCP trả HNX 4,500 đồng/hợp đồng/giao dịch
3 Quản lý vị thế qua đêm trả VSD 2,550 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày
4 Quản lý tài sản ký quỹ trả VSD
0.0024% Giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (Tiền + Giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng
• Tối thiểu: 320,000 đồng/tháng
• Tối đa: 1,600,000 đồng/ tháng
5 Nộp/ rút tiền ký quỹ trả Ngân hàng thanh toán Vietinbank
 5,500 đồng/giao dịch (Đã bao gồm VAT)
6 Dịch vụ chuyển khoản qua Ngân hàng
Bằng mức giá thu trên TKGD chứng khoán cơ sở
(Vui lòng xem tại đây)
Biểu giá trên áp dụng cho khách hàng là cá nhân và tổ chức trong nước. Ngoài ra, Công ty áp dụng Chính sách đặc biệt cho Khách hàng có khối lượng giao dịch lớn theo từng thời kỳ. Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng hoặc Môi giới phụ trách để biết thêm thông tin chi tiết.

Ngày hiệu lực: 01/01/2021

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI