Hướng dẫn giao dịch

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ VLGF Để thực hiện đăng ký mua chứng chỉ quỹ mở VLGF, Nhà đầu tư cần thực

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn giao dịch

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ VLGF

Để thực hiện đăng ký mua chứng chỉ quỹ mở VLGF, Nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:

1. Mở tài khoản giao dịch chứng chì quỹ mở và đăng ký mua lần đầu.

1.1 Hồ sơ mở tài khoản :

Mở tài khoản trực tiếp tại các chi nhánh/PGD của SSI. Hồ sơ mở tài khoản Quý Nhà đầu tư gồm: 

1.2 Chuyển tiền đăng ký mua CCQ:

 • Hướng dẫn chuyển tiền :  Căn cứ theo giá trị lệnh Mua, nhà đầu tư chuyển tiền Mua CCQ mở VLGF theo thông tin dưới đây:
 • Đối với giao dịch mua thông thường:

Trước 17h00 ngày T-1 

Tên người thụ hưởng: 

QUY DAU TU LOI THE CANH TRANH BEN VUNG SSI 

Hoặc 

Tên người thụ hưởng:  

 VLGF 

Số tài khoản:   

 90435575005 

Tên Ngân Hàng:  

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) – Chi nhánh Thăng Long 

Số tiền:   

Số tiền đăng ký mua (bằng VND) 

Nội dung: 

[TÊN NĐT][SỐ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ] MUA VLGF 

 • Đối với giao dịch SIP:

Trước 17h ngày mùng mười ( hoặc ngày làm việc liền trước ngày mùng mười nếu ngày mùng mười là ngày nghỉ) hàng tháng (đối với SIP tháng) hoặc ngày mùng mười tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười (đối với SIP quý)  

Tên người thụ hưởng: 

QUY DAU TU LOI THE CANH TRANH BEN VUNG SSI 

Hoặc 

Tên người thụ hưởng:  

 VLGF 

Số tài khoản:   

90435575025

Tên Ngân Hàng:  

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) – Chi nhánh Thăng Long 

Số tiền:   

Số tiền đăng ký mua (bằng VND) 

Nội dung: 

[TÊN NĐT][SỐ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ] MUA SIP VLGF 

 

Ghi chú: Phí chuyển khoản chọn “Phí ngoài”

  1. Đặt lệnh giao dịch
 • Lệnh Mua 

+ Đặt lệnh qua đại lý SSI: điền thông tin vào phiếu Đăng ký Mua, gửi tới SSI trước 15h00 ngày T-1 

+ Đặt lệnh qua hệ thống online của SSIAM: đặt trước 13h59 ngày T-1 (link đặt online của SSIAM) 

 • Lệnh bán 

+ Đăng ký qua SSI: Điền thông tin vào Phiếu đăng ký bán gửi về SSI (trước 14h59 ngày T-1) 

+ Đặt lệnh trên web online của SSIAM: đặt trước 13h59 ngày T-1 (link đặt online của SSIAM) 

  1. Nhận thông tin kết quả giao dịch

Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch (Ngày T), SSI sẽ gửi email kết quả khớp lệnh qua email khách hàng đăng ký khi mở tài khoản

  1. Nhận tiền bán chứng chỉ quỹ

Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư theo thông tin đăng ký mở tài khoản trong vòng 05 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch. 

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI