Hướng dẫn giao dịch

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ SSI-BF Để thực hiện đăng ký mua chứng chỉ quỹ mở SSI-BF, Nhà đầu tư cần

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn giao dịch

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ SSI-BF

Để thực hiện đăng ký mua chứng chỉ quỹ mở SSI-BF, Nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:

1. Mở tài khoản giao dịch chứng chì quỹ mở và đăng ký mua lần đầu.

1.1 Hồ sơ mở tài khoản

Nhà đầu tư

Hồ sơ do nhà đầu tư cung cấp

Hồ sơ do SSI cung cấp

Cá nhân

 • Văn bản ủy quyền hợp lệ có công chứng hoặc chứng thực (nếu có)
 • Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu Nhà Đầu Tư và người được ủy quyền (nếu có)
 • Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (dành cho Nhà Đầu Tư nước ngoài)
 • Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (dành cho nước ngoài)
 • Các mẫu đơn FATCA (nếu có): ví dụ Mẫu khai báo thuế Mỹ: Mẫu FATCA cho cá nhân: W-8BEN hoặc W9

 

 • Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở
 • Giấy đăng ký mua Chứng Chỉ Quỹ mở

 

NĐT điền đầy đủ thông tin, ký tên, đóng dấu (Đ/v tổ chức)

Tổ chức

 • Văn bản ủy quyền hợp lệ (nếu có)
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Mẫu Thông Tin Bổ Sung của Nhà Đầu Tư Tổ Chức
 • Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ liên quan đến thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (nếu có)
 • Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật
 • Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu có)
 • Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (dành cho Nhà Đầu Tư nước ngoài)
 • Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (dành cho Nhà Đầu Tư nước ngoài)
 • Các mẫu đơn FATCA (nếu có): ví dụ Mẫu khai báo thuế Mỹ: Mẫu FATCA cho tổ chức: W-8BEN-E/W-8ECI/W-8IMY/W-8EXP hoặc W9

1.2 Chuyển tiền đăng ký mua CCQ

Hướng dẫn chuyển tiền: Căn cứ theo giá trị lệnh Mua, nhà đầu tư chuyển tiền Mua CCQ mở SSI BF theo thông tin dưới đây:

Giao dịch thường

Tên người thụ hưởng:  QŨY ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
Số tài khoản: 12210001282562
Tên ngân hàng: Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
Số tiền: Số tiền đăng ký mua (bằng VND)      
Nội dung:
[Tên nhà đầu tư] - [Số Tài Khoản ] - [Tên viết tắt của Quỹ]
Vd: Nguyễn Văn A – 003C123456 - SSIBF 
 
Giao dịch SIP:
 
Tên người thụ hưởng:  QŨY ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
Số tài khoản: 12210001536603
Tên ngân hàng: Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
Số tiền: Số tiền đăng ký mua (bằng VND)      
Nội dung:
[Tên nhà đầu tư] - [Số Tài Khoản ] - [Tên viết tắt của Quỹ]
Vd: Nguyễn Văn A – 003C123456 - SSIBF 

Ghi chú:

 • Phí chuyển khoản: chọn “Phí ngoài”
 • Tiền đăng ký mua CCQ phải được chuyển từ:
  • Tài khoản của Nhà Đầu Tư hoặc người được ủy quyền hợp pháp đã đăng ký trong hồ sơ mở TK hoặc từ tài khoản GDCK của Nhà Đầu Tư tại SSI.
  • Trường hợp lệnh mua được thực hiện bởi cá nhân, tổ chức khác không phải Nhà Đầu Tư, phiếu lệnh và tài liệu xác nhận việc thanh toán tiền đặt mua (Giấy chuyển tiền hoặc bản sao xác nhận chuyển tiền thành công từ Internet banking) phải nêu rõ tên, số TK và giá trị thanh toán của Nhà Đầu Tư.

1.3 Hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản

Nhà đầu tư gửi hồ sơ đến các Chi nhánh, phòng giao dịch của SSI bao gồm:

 • Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở
 • Giấy đăng ký mua Chứng Chỉ Quỹ mở
 • Hồ sơ do nhà đầu tư cấp theo hướng dẫn trên
 • Giấy yêu cầu chuyển khoản (Ủy nhiệm chi) có xác nhận của Ngân hàng

SSI tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, và thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Nhà đầu tư.

2. Đăng ký Mua chứng chỉ quỹ mở các lần tiếp theo

Sau khi nhà đầu tư hoàn thành đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở và mua lần đầu, nhà đầu tư đăng ký mua CCQ các lần tiếp theo thực hiện
2.1 Điền vào Phiếu đăng ký Mua/Bán/Chuyển nhượng CCQ, đăng ký tham gia chương trình đầu tư định kỳ theo mẫu do Công ty quản lý Quỹ quy định gửi cho SSI.
2.2 Thanh toán tiền mua CCQ vào TK của Quỹ tại NHGS (Tương tự mua lần đầu).

3. Thông tin liên hệ

Nhà đầu tư liên hệ trực tiếp tới các văn phòng, chi nhánh, PGD của SSI tại đây hoặc liên hệ qua trung tâm dịch vụ khách hàng SSI số 1900 5454 71 / 028-39141678 nhấn phím 19
Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về Quỹ SSI BF tại đây
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI