THEO DÕI BẢNG GIÁ

QUẢN LÝ DANH MỤC THEO DÕI

THÔNG TIN CỔ PHIẾU NGÀNH

GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ

GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

 

THÔNG TIN QUYỀN VÀ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUYỀN

* Thời gian giao dịch từ 08:00 đến 16:00 các ngày làm việc
 

XÁC NHẬN LỆNH TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên ứng dụng SSI iBoard > ChọnXác nhận lệnh

Bước 2: Tại màn hình Xác nhận lệnh, lựa chọn lệnh muốn xác nhận, Khách hàng thể lựa chọn  xác nhận một/nhiều lệnh/tất cả các lệnh

Bước 3: Kiểm tra thông tin lệnh > Nhấn "Xác nhận" >  Nhập xác thực tương ứng với phương thức xác thực đang sử dụng để hoàn tất

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên ứng dụng SSI iBoard > ChọnXác nhận lệnh” > ChọnLịch sử

Bước 2: Nhập chứng khoán, Thời gian để tra cứu hoặc sử dụng phễu lọc lựa chọn các tiêu chí trong bộ lọc

LỆNH ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ

NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA LỆNH ĐIỀU KIỆN

1. Lệnh điều kiện có thể được đặt vào bất kỳ thời gian nào trong ngày (trước phiên, trong phiên, sau phiên giao dịch). Tại thời điểm đặt lệnh, hệ thống KHÔNG kiểm tra số dư tiền, chứng khoán. Tại thời điểm lệnh thỏa mãn điều kiện để kích hoạt, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin về số dư chứng khoán, sức mua và các điều kiện khác như lệnh đặt thông thường.
2. Lệnh điều kiệnhiệu lực theo thời hạn khách hàng lựa chọn (tối đa 1 tháng). Với hợp đồng phái sinh, nếu qua ngày đáo hạn, lệnh điều kiện sẽ tự động hết hiệu lực.
3. Giá thị trường để làm căn cứ kích hoạt lệnh sẽ chỉ ghi nhậnphiên khớp lệnh liên tụcbắt đầu được ghi nhận kể từ khi khách hàng đặt lệnh, không tính giá của phiên khớp lệnh định kỳ.

4. Các lệnh điều kiện giá đặtgiá thị trường khi thỏa điều kiện kích hoạt, lệnh sẽ gửi vào sàn vào phiên khớp lệnh liên tục theo quy định giao dịch.

5. Lệnh điều kiện sẽ được kích hoạt ngay khi thỏa mãn điều kiện về thời gian, về giávề các điều kiện đặt lệnh thông thường. Ngoài ra, hệ thống có 2 mốc thời gian kiểm tra điều kiện kích hoạt lệnh đầu phiên sáng/chiều là 8h30 và 13h00 để kích hoạt các lệnh điều kiện thời gian theo ngày hiệu lực, hoặc phát sinh các lệnh cần tái tục qua ngày.

6. Lệnh điều kiện & lệnh phát sinh từ lệnh điều kiện trên iBoard hiện không hỗ trợ SỬA lệnh, khách hàng có thể Hủyđặt lại (nếu cần). Việc sửa lệnh phát sinh từ lệnh điều kiện trên các kênh khác (ngoài iBoard) sẽ KHÔNG làm thay đổi thông số lệnh điều kiện gốc.

7. Khi hủy lệnh điều kiện hệ thống sẽ hủy đồng thời lệnh đã phát sinh (nếu lệnh chưa khớp hoặc khớp 1 phần). Ngược lại, khi hủy lệnh phát sinh, lệnh điều kiện gốc cũng sẽ được tự động hủy. Phiên ATO/ATC: KHÔNG HỦY lệnh điều kiện trạng thái đã kích hoạt.

8. Trường hợp có sự kiện quyền hoặc chuyển sàn làm điều chỉnh giá của mã chứng khoán đặt lệnh, tại ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc ngày chuyển sàn, các lệnh điều kiện còn hiệu lực sẽ tự động bị hủy để tránh bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi giá

9. Với lệnh điều kiện OCO, Bull&Bear nếu giá thị trường chạm giá cắt lỗ, lệnh chốt lãi sẽ bị hủy, lệnh cắt lỗ sẽ được kích hoạt với khối lượng còn lại chưa khớp hết của lệnh chốt lãi. Lệnh hoàn thành khi khớp hết khối lượng đã đặt, hoặc hết hạn hiệu lực.

HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH ĐIỀU KIỆN

1. Chọn giao dịch > sở > Lệnh điều kiện > nhập chứng khoán sở, chọn tiểu khoản loại MUA/BÁN
2. Chọn loại lệnh điều kiện nhập thông tin tương ứng
3. Thời gian hiệu lực của lệnh:
 • Ngày hiệu lực: Ngày bắt đầu hiệu lực của lệnh điều kiện. Kể từ ngày này, lệnh điều kiện sẽ được kích hoạt khi thỏa mãn điều kiện.
 • Ngày hết hạn: Ngày kết thúc hiệu lực của lệnh điều kiện theo giờ (tối đa 1 tháng kể từ ngày hiệu lực của lệnh). Sau ngày giờ này, Lệnh điều kiện sẽ không còn hiệu lực.

4. Kiểu kích hoạt:

 • Kích hoạt một lần: Lệnh chỉ được kích hoạt phát sinh 1 lần duy nhất khi thỏa mãn điều kiện trong thời gian hiệu lực. Khi đã kích hoạt (dù khớp hay không khớp, hoặc bị từ chối), lệnh sẽ tự động hết hiệu lực vào cuối phiên và không được kích hoạt lại.
 • Kích hoạt tới khi khớp hết: Lệnh được kích hoạt phát sinh nhiều lần/nhiều ngày cho tới khi khớp hết khối lượng đặt trong thời gian hiệu lực. Các lệnh đã được phát sinh nhưng chưa khớp/chưa khớp hết sang ngày giao dịch tiếp theo, nếu lệnh thỏa mãn điều kiện về số dư và biên độ giá, lệnh sẽ tiếp tục được phát sinh vào lúc 08:30.

5. Nhấn đặt  MUA/BÁN kiểm tra thông tin trên màn hình sổ lệnh

THEO DÕI SỔ LỆNH ĐIỀU KIỆN

1. Chọn Giao dịch > sở > Sổ lệnh > Sổ lệnh điều kiện

2. Bộ trạng thái lệnh điều kiện bao gồm:

 • Chờ thỏa điều kiện: Tạo lệnh thành công, lệnh chưa thỏa mãn các điều kiện đã thiết lập, chờ kích hoạt
 • Đã kích hoạt: Lệnh thỏa mãn các điều kiện được kích hoạt thành lệnh đặt gửi vào sàn
 • Hoàn thành: Lệnh đã hoàn thành chu trình kích hoạt sẽ không phát sinh thêm lệnh vào các ngày tiếp theo trong thời gian hiệu lực.
 • Hủy kích hoạt: Khách hàng thực hiện hủy lệnh điều kiện hoặc hủy lệnh đã phát sinh
 • Hết hiệu lực: Lệnh quá thời gian hiệu lực

3. Bấm vào từng lệnh để xem chi tiết kích hoạt hoặc hủy lệnh

THEO DÕI SỔ LỆNH ĐIỀU KIỆN

Chi tiết lệnh điều kiện được kích hoạt

4. Chọn Chi tiết kích hoạt lệnh điều kiện -> chuyển màn hình số 5

 Chọn Hủy kích hoạt lệnh điều kiện -> Hủy lệnh điều kiện

5. Hiển thị thông tin chi tiết lệnh kích hoạt bao gồm: Giá khớp TB/Giá đặt, Trạng thái lệnh, thời gian

Chi tiết lệnh điều kiện gốc

Chọn Giao dịch > sở > Sổ lệnh > Sổ lệnh thường

Bấm biểu tượng chú thích để xem thông tin chi tiết lệnh điều kiện gốc

 

LỆNH GTD (GOOD TILL DATE) – LỆNH ĐIỀU KIỆN THỜI GIAN

Lệnh GTD (Lệnh điều kiện thời gian) lệnh Mua/Bán hiệu lực từ một đến nhiều ngày với khối lượng giá được xác định trước, hiệu lực đến khi lệnh khớp hết hoặc hết thời hạn hiệu lực của lệnh.

 • Các Các đặt lệnh từ sau 8h30 đến trước khi hết phiên (sàn HOSE, HNX: 14h45, UPCOM:15h) lệnh sẽ được kích hoạt ngay khi đặt.
 • Lệnh đặt ngoài khoảng thời gian trên hoặc chọn hiệu lực nhiều ngày sẽ được kích hoạt vào 8h30 hàng ngày .
 • Nếu lệnh thỏa mãn điều kiện về giá nhưng chưa thỏa mãn điều kiện khác, 13h00 trong ngày hệ thống sẽ kiểm tra lại điều kiện kích hoạt với mức giá kích hoạt mong muốn một lần nữa.
 • Qua ngày nếu lệnh còn hiệu lực chưa khớp hết, lệnh sẽ được được tự động đẩy tiếp vào hệ thống lúc 8:30 với khối lượng còn lại chưa khớp.

Hướng dẫn đặt lệnh

1. Nhập giá đăt: giá giới hạn

2. Chọn ngày hiệu lực & ngày hết hạn:

Lệnh hiệu lực nhiều ngày sẽ được kích hoạt vào 8h30 hàng ngày nếu thỏa mãn điều kiện về giá, số CK sức mua. Trong phiên giao dịch của ngày hiệu lực lệnh sẽ được kích hoạt ngay sau khi đặt.

3. Chọn kiểu kích hoạt: Kích hoạt tới khi khớp hết

dụ

Ngày 06/04/2023 Khách hàngnhu cầu bán hết 1000 cổ phiếu SSI với giá 26, Khách hàng đặt lệnh bán GTD với giá đặt 26, khối lượng 1000, ngày hiệu lực: 06/04/2023, ngày hết hạn 05/05/2023 (23:59)

Sau khi đặt lệnh trong phiên giao dịch ngày 06/04/2023, 1 lệnh bán giới hạn 1000 cổ phiếu SSI giá 26 (thỏa mãn trần sàn) được gửi vào sàn với trạng thái chờ khớp. Nếu lệnh phát sinh bị từ chối, 13h00 ngày 6/4/2023 lệnh sẽ tiếp tục được kiểm tra điều kiện kích hoạt.

Trong trường hợp ngày 06/04/2023 lệnh bán giới hạn giá 26 không khớp hết, lệnh sẽ được tiếp tục tự động kích hoạt vào 8h30 các ngày giao dịch tiếp theo cho đến khi khớp hết sẽ hết hiệu lực vào ngày 5/5/2023 khi qua thời gian hết hạn.

LỆNH STOP – LỆNH THỊ TRƯỜNG DỪNG

Lệnh Stop (Lệnh thị trường dừng) lệnh Mua/Bán với giá đặtgiá thị trường giá kích hoạt được xác định trước tại thời điểm đặt lệnh. Lệnh được kích hoạt khi thỏa mãn điều kiện về giá & số dư trong phiên khớp lệnh liên tục. Trường hợp lệnh thỏa mãn điều kiện về giá nhưng chưa thỏa mãn điều kiện khác, 13h00 trong ngày hệ thống sẽ kiểm tra lại điều kiện kích hoạt với mức giá kích hoạt mong muốn một lần nữa.

Hướng dẫn đặt lệnh

1.Chọn điều kiện kích hoạt:hoặc ≤  giá kích hoạt

2.Nhập giá kích hoạt: mức giá xác định điểm kích hoạt lệnh Stop

ØVới điều kiệnGiá kích hoạt: Lệnh sẽ được đẩy vào sàn khi giá thị trường chạm mức ≥  Giá kích hoạt
ØVới điều kiệngiá kích hoạt: Lệnh sẽ được đẩy vào sàn khi giá thị trường chạm mức ≤  Giá kích hoạt

3.Giá đặt: giá thị trường (Giá MP đối với sàn HOSE – sở, MTL với sàn   HNX – sở)

4. Chọn ngày hiệu lực & ngày hết hạn

5. Kiểu kích hoạt: Kích hoạt một lần hoặc kích hoạt đến khi khớp hết

Lưu ý: Lệnh Stop không hỗ trợ với các sàn UPCOM

dụ

Khách hàng sở hữu 1000 SSI khôngnhiều thời gian theo dõi thị trường, mong muốn chốt lờimức giá 25. Giá thị trường hiện tại của SSI là 23, khách hàng thực hiện đặt lệnh Stop với các thông số:

  Giá kích hoạt ≥ 25  Khối lượng: 1000

  Giá đặt: MP            Kiểu kích hoạt: Kích hoạt đến khi khớp hết

  Ngày hiệu lực: 10/04/2023  Ngày hết hạn: 17/04/2023

Giả sử sau khi khách hàng đặt lệnh, giá thị trường của SSI diễn biến như sau:

Khi giá thị trường ≥ 25, lệnh được kích hoạt, trạng thái lệnh điều kiện chuyển sang đã kích hoạt. Lệnh bán SSI khối lượng 1000 giá MP được đẩy vào hệ thống.

 • Nếu lệnh khớp hết Lệnh điều kiện chuyển sang trạng thái  hoàn thành
 • Nếu lệnh kích hoạt thỏa mãn điều kiện về giá nhưng chưa thỏa mãn điều kiện khác, 13:00 cùng ngày,  lệnh chuyển sang trạng thái chờ thỏa ĐK tiếp tục kiểm tra điều kiện kích hoạt một lần nữa.
 • Qua ngày nếu lệnh đã được kích hoạt, còn hiệu lực chưa khớp hết, lệnh sẽ được phát sinh với giá đặt MP khi vào phiên liên tục.

Như vậy, lệnh Stop đã giúp khách hàng chốt lời tự động theo đúng mức giá mong muốn không cần theo dõi sát sao diễn biến giá thị trường

 

LỆNH STOP LIMIT – LỆNH GIỚI HẠN DỪNG

Lệnh Stop Limit (Lệnh giới hạn dừng) lệnh Mua/Bán với giá đặt giá giới hạn giá kích hoạt được xác định trước tại thời điểm đặt lệnh

Thời gian kích hoạt lệnh: Lệnh được kích hoạt khi thỏa mãn điều kiện về giá & số dư trong phiên khớp lệnh liên tục.

Trường hợp lệnh thỏa mãn điều kiện về giá nhưng chưa thỏa mãn điều kiện khác, 13h00 trong ngày hệ thống sẽ kiểm tra lại điều kiện kích hoạt mong muốn một lần nữa.

Hướng dẫn đặt lệnh

1. Chọn điều kiện kích hoạt: ≥ hoặc ≤  giá kích hoạt

2. Giá kích hoạt: mức giá dừng xác định điểm kích hoạt lệnh Stop

 • Với điều kiệngiá kích hoạt: Lệnh sẽ được đẩy vào sàn khi giá thị trường chạm mức ≥  Giá kích hoạt
 • Với điều kiệngiá kích hoạt: Lệnh sẽ được đẩy vào sàn khi giá thị trường chạm mức ≤  Giá kích hoạt

3. Nhập giá đặt: giá giới hạn

4. Chọn ngày hiệu lực & ngày hết hạn

5. Chọn kiểu kích hoạt: Kích hoạt một lần hoặc kích hoạt đến khi khớp hết

dụ

SSI đanggiá thị trường là 25, khách hàng dự đoán thị trường có xu hướng giảm muốn mua vào SSI với mức giá kỳ vọng < 23, khách hàng thực hiện đặt lệnh Stop Limit với các thông số sau:

  Giá kích hoạt: ≤ 23  Khối lượng: 1000

  Giá đặt: 22.9  Kiểu kích hoạt: Kích hoạt đến khi khớp hết

  Ngày hiệu lực: 10/04/2023  Ngày hết hạn: 17/04/2023 

Giả sử sau khi khách hàng đặt lệnh, giá thị trường của SSI diễn biến như sau:

Khi giá thị trường ≤ 23, lệnh được kích hoạt, trạng thái lệnh điều kiện chuyển sang đã kích hoạt. Lệnh mua SSI khối lượng 1000 giá 22.9 được tự động kích hoạt đẩy vào hệ thống:

 • Nếu lệnh khớp hết: Lệnh điều kiện chuyển sang trạng thái  hoàn thành
 • Nếu lệnh kích hoạt thỏa mãn điều kiện về giá nhưng chưa thỏa mãn điều kiện khác, 13:00 cùng ngày lệnh chuyển sang trạng thái chờ thỏa ĐK tiếp tục kiểm tra điều kiện kích hoạt một lần nữa.
 • Qua ngày nếu lệnh đã được kích hoạt, còn hiệu lực chưa khớp hết, lệnh sẽ được được tự động đẩy tiếp vào hệ thống lúc 8:30 với khối lượng còn lại chưa khớp.

Như vậy, Lệnh Stop Limit giúp khách hàng canh mua cổ phiếu theo đúng chiến lược đầu mức giá mong muốn

LỆNH TRAILING STOP (LỆNH THỊ TRƯỜNG XU HƯỚNG)

Lệnh Trailing Stop (Lệnh thị trường xu hướng) lệnh Mua/Bán với giá đặt được tự động điều chỉnh để bám sát xu thế giảm/tăng của thị trường, giúp khách hàng đạt được mức giá tối ưu nhất.

Trong phiên giao dịch, khi giá kích hoạt điều chỉnh giá thị trường chạm nhau, lệnh sẽ được đẩy vào hệ thống với giá đặtgiá thị trường.  

Trường hợp lệnh thỏa mãn điều kiện về giá nhưng chưa thỏa mãn điều kiện khác, 13h00 trong ngày hệ thống sẽ kiểm tra lại điều kiện kích hoạt mong muốn một lần nữa. 

Hướng dẫn đặt lệnh

Nhập bước giá trượt: là khoảng chênh lệch giữa Giá thị trường và Giá kích hoạt tại thời điểm đặt lệnh.

Giá kích hoạt ban đầu: mức giá kích hoạt tạm tính tại thời điểm đặt lệnh, được xác định theo công thức:

ØVới lệnh mua: Giá kích hoạt ban đầu = Giá thị trường + Bước giá trượt
ØVới lệnh bán: Giá kích hoạt ban đầu = Giá thị trườngBước giá trượt

Giá đặt: giá thị trường (Giá MP đối với sàn HOSE – sở, MTL với sàn HNX – sở)

Chọn ngày hiệu lực & ngày hết hạn

Kiểu kích hoạt: Kích hoạt một lần hoặc kích hoạt tới khi khớp hết

Lưu ý: Lệnh Trailing Stop không hỗ trợ với các sàn UPCOM

 

LỆNH THỊ TRƯỜNG XU HƯỚNG MUA - TRAILING STOP BUY

dụ

SSI đanggiá thị trường là 80. Khách hàng dự đoán thị trường sẽ giảm và mong muốn sẽ mua được SSI với mức giá tốt nhất bám sát xu hướng thị trường. Khách hàngthể thực hiện đặt lệnh:

Trailing Stop - mua 1000 SSI với bước giá trượt = 3        Ngày hiệu lực: 10/04/2023              Ngày hết hạn: 17/04/2023  Kiểu kích hoạt: Kích hoạt đến khi khớp hết

 Tại thời điểm đặt lệnh (T1): Giá kích hoạt ban đầu = Giá thị trường + Bước giá trượt = 83

Tại các thời điểm tiếp theo (T2-T3) giá thị trường giảm => giá kích hoạt trượt giảm tương ứng = MIN (Giá thị trường + Bước giá trượt, Giá kích hoạt liền trước)

Thời điểm T4-T5, giá thị trường tang hoặc giảm điểm nhưng chưa tạo đáy mới=> giá kích hoạt giữ nguyên.

Giá thị trường tiếp tục biến động cho đến khi chạm giá kích hoạt (thời điểm T10) tại mức giá 60, lệnh được kích hoạt với giá đặt = giá thị trường MP, trạng thái lệnh điều kiện chuyển sang đã kích hoạt

 • Nếu lệnh khớp hết: Lệnh điều kiện chuyển sang trạng thái  hoàn thành
 • Trường hợp lệnh thỏa mãn điều kiện về giá nhưng chưa thỏa mãn điều kiện khác, đến 13:00 lệnh chuyển sang trạng thái chờ thỏa ĐK tiếp tục kiểm tra điều kiện kích hoạt một lần nữa.
 • Qua ngày nếu lệnh đã được kích hoạt, còn hiệu lực chưa khớp hết, sẽ được phát sinh với giá đặt MP khi vào phiên liên tục.

Như vậy, Lệnh mua Trailing Stop với nguyên tắc trượt tự động theo mức giá thị trường bằng 1 khoảng được xác định trước đã giúp khách hàng có được điểm mua tốt nhất khi thị trường đảo chiều

 

LỆNH THỊ TRƯỜNG XU HƯỚNG BÁN - TRAILING STOP SELL

dụ

MWG đanggiá thị trường là 65. Khách hàng dự đoán thị trường sẽ tăng và mong muốn sẽ bán chốt lời MWG với mức tốt nhất bám sát xu hướng thị trường. Khách hàngthể thực hiện đặt lệnh:

Trailing Stop – bán 1000 MWG với bước giá trượt = 4    Ngày hiệu lực: 10/04/2023         Ngày hết hạn: 17/04/2023              Kiểu kích hoạt: Kích hoạt đến khi khớp hết

Tại thời điểm đặt lệnh (T1): Giá kích hoạt ban đầu = Giá thị trường Bước giá trượt = 61

Tại các thời điểm tiếp theo khi giá thị trường tăng giá kích hoạt tăng tương ứng = MAX (Giá thị trường - Bước giá trượt, Giá kích hoạt liền trước)

Thời điểm T4, T8 giá thị trường giảm hoặc tăng điểm nhưng chưa tạo đỉnh mới => giá kích hoạt giữ nguyên.

Giá thị trường tiếp tục biến động cho đến khi chạm giá kích hoạt tại mức giá thị trường = 85, lệnh được kích hoạt, trạng thái lệnh chuyển sang hoàn thành . Lệnh bán 1000 MWG được kích hoạt đẩy vào hệ thống với g đặt = Giá thị trường MP

 • Nếu lệnh khớp hết: Lệnh điều kiện chuyển sang trạng thái  hoàn thành
 • Trường hợp lệnh thỏa mãn điều kiện về giá nhưng chưa thỏa mãn điều kiện khác, đến 13:00  cùng ngày ,lệnh chuyển sang trạng thái chờ thỏa ĐK tiếp tục kiểm tra điều kiện kích hoạt một lần nữa.
 • Qua ngày nếu lệnh đã được kích hoạt, còn hiệu lực chưa khớp hết, sẽ được phát sinh với giá thị trường khi vào phiên liên tục.

Như vậy, Lệnh bán Trailing Stop với nguyên tắc trượt tự động theo mức giá thị trường bằng 1 khoảng được xác định trước đã giúp khách hàng có được điểm bán tốt nhất khi thị trường đảo chiều

 

LỆNH TRAILING STOP LIMIT (LỆNH GIỚI HẠN XU HƯỚNG)

Lệnh Trailing Stop Limit (Lệnh giới hạn xu hướng) lệnh Mua/Bán với giá đặt được tự động điều chỉnh để bám sát xu thế giảm/tăng của thị trường, giúp khách hàng đạt được mức giá tối ưu nhất. Khi giá kích hoạt điều chỉnh giá thị trường chạm nhau, lệnh sẽ được đẩy vào hệ thống với giá đặt giá giới hạn được điều chỉnh theo biên trượt.

Trường hợp lệnh thỏa mãn điều kiện về giá nhưng chưa thỏa mãn điều kiện khác, 13h00 trong ngày hệ thống sẽ kiểm tra lại điều kiện kích hoạt mong muốn một lần nữa.

Hướng dẫn đặt lệnh

1. Bước giá trượt: Là khoảng chênh lệch giữa Giá thị trường và Giá kích hoạt tại thời điểm đặt lệnh.

    Biên trượt: khoảng tăng/giảm để tính giá đặt của lệnh điều kiện tại thời điểm kích hoạt lệnh, nhằm gia tăng khả năng khớp lệnh 

2. Giá kích hoạt ban đầu: mức giá kích hoạt tạm tính tại thời điểm đặt lệnh, được xác định theo công thức:

 • Với lệnh mua: Giá kích hoạt ban đầu = Giá thị trường + Bước giá trượt
 • Với lệnh bán: Giá kích hoạt ban đầu = Giá thị trườngBước giá trượt

   Giá đặt ban đầu: mức giá đặt tạm tính tại thời điểm đặt lệnh, được xác định theo công thức

 • Với lệnh mua: Giá đặt ban đầu = Giá kích hoạt ban đầu + Biên trượt
 • Với lệnh bán: Giá đặt ban đầu = Giá kích hoạt ban đầuBiên trượt

3. Chọn ngày hiệu lực & ngày hết hạn

4. Kiểu kích hoạt: Kích hoạt một lần hoặc Kích hoạt tới khi khớp hết

 

LỆNH GIỚI HẠN XU HƯỚNG MUA - TRAILING STOP LIMIT BUY

FPT đanggiá thị trường là 100. Khách hàng dự đoán thị trường sẽ giảm và mong muốn sẽ mua được FPT với mức giá tốt nhất bám sát xu hướng thị trường tối ưu khả năng khớp lệnhKhách hàngthể thực hiện đặt lệnh:

 • Trailing Stop Limit - mua 1000 FPT với bước giá trượt = 5, biên trượt = 2 Kiểu kích hoạt: Kích hoạt đến khi khớp hết
 • Ngày hiệu lực: 10/04/2023           Ngày hết hạn: 09/05/2023 

Tại thời điểm đặt lệnh (T1): Giá kích hoạt ban đầu = Giá thị trường + Bước giá trượt = 105

  Giá đặt ban đầu = Giá kích hoạt + Biên trượt = 107

Tại các thời điểm tiếp theo (T2-T3) giá thị trường giảm => giá kích hoạt trượt giảm tương ứng = MIN (Giá thị trường + Bước giá trượt, Giá kích hoạt liền trước)

Thời điểm T4 giá thị trường tăng, thời điểm T5 giá thị trường giảm nhưng chưa tạo đáy mới=> giá kích hoạt giữ nguyên.

 • G thị trường tiếp tục biến động cho đến chạm giá kích hoạt (thời điểm T10) tại mức giá 75, lệnh được kích hoạt với giá đặt = giá kích hoạt + biên trượt = 77, trạng thái lệnh điều kiện chuyển sang đã kích hoạt.
 • Nếu lệnh khớp hết: Lệnh điều kiện chuyển sang trạng thái  hoàn thành
 • Trường hợp lệnh thỏa mãn điều kiện về giá nhưng chưa thỏa mãn điều kiện khác, đến 13:00 cùng ngày,  lệnh chuyển sang trạng thái chờ thỏa ĐK và tiếp tục kiểm tra điều kiện kích hoạt một lần nữa.
 • Qua ngày nếu lệnh đã được kích hoạt, còn hiệu lực và chưa khớp hết, lệnh sẽ được được tự động đẩy tiếp vào hệ thống lúc 8:30 với khối lượng còn lại chưa khớp.

Như vậy, Lệnh mua Trailing Stop với nguyên tắc trượt theo mức giá thị trường bằng 1 khoảng được xác định trước đã giúp khách hàng có được điểm mua tốt nhất khi thị trường đảo chiều

 

 

LỆNH GIỚI HẠN XU HƯỚNG BÁN - TRAILING STOP LIMIT SELL

MWG đang giá thị trường 65. Khách hàng dự đoán thị trường sẽ tăng và mong muốn sẽ bán chốt lời MWG với mức tốt nhất bám sát xu hướng thị trường tối ưu khả năng khớp lệnh. Khách hàng thể thực hiện đặt lệnh:

 • Trailing Stop Limitbán 1000 MWG với bước giá trượt = 4, biên trượt 2
 • Ngày hiệu lực: 10/04/2023    Ngày hết hạn: 28/04/2023
 • Kiểu kích hoạt: Kích hoạt đến khi khớp hết

Tại thời điểm đặt lệnh (T1): Giá kích hoạt ban đầu = Giá thị trường Bước giá trượt = 61

        Giá đặt ban đầu = Giá kích hoạt ban đầuBiên trượt = 59

Tại các thời điểm tiếp theo khi giá thị trường tăng giá kích hoạtgiá đặt tăng tương ứng

Giá kích hoạt = MAX (Giá thị trường - Bước giá trượt, Giá kích hoạt liền trước)

Thời điểm T4, T8, giá thị trường giảm hoặc tăng điểm nhưng chưa tạo đỉnh mới => giá kích hoạt giữ nguyên.

G thị trường tiếp tục biến động cho đến khi chạm giá kích hoạt tại mức giá thị trường = 85, lệnh được kích hoạt, trạng thái lệnh chuyển sang đã kích hoạt . Lệnh bán 1000 MWG được đẩy vào hệ thống với g đặt = Giá kích hoạtbiên trượt = 85 -2 = 83

 • Nếu lệnh khớp hết: Lệnh điều kiện chuyển sang trạng thái  hoàn thành
 • Trường hợp lệnh thỏa mãn điều kiện về giá nhưng chưa thỏa mãn điều kiện khác, đến 13:00 cùng ngày lệnh chuyển sang trạng thái chờ thỏa ĐK và tiếp tục kiểm tra điều kiện kích hoạt một lần nữa.
 • Qua ngày nếu lệnh đã được kích hoạt, còn hiệu lựclệnh chưa khớp hoặc khớp một phần, lệnh sẽ được được tự động đẩy tiếp vào hệ thống lúc 8:30 với khối lượng còn lại chưa khớp.

Như vậy, Lệnh bán Trailing Stop Limit với nguyên tắc trượt theo mức giá thị trường bằng 1 khoảng được xác định trước đã giúp khách hàng có được điểm bán tốt nhất khi thị trường đảo chiều

 

 

LỆNH TỔ HỢP CHỐT LÃI / CẮT LỖ OCO (ONE CANCELS THE OTHER)

Lệnh OCOLệnh tổ hợp Chốt lãi/Cắt lỗ: tổ hợp gồm lệnh chốt lãi cắt lỗ tự độngcác mức giá đặt trước. Khi lệnh chốt lãi được kích hoạt thành công, trong phiên giao dịch nếu giá thị trường chạm giá cắt lỗ, Lệnh chốt lãi sẽ bị hủy, lệnh cắt lỗ sẽ được kích hoạt với khối lượng còn lại chưa khớp của lệnh chốt lãi trước đó.

 • Các đặt lệnh từ sau 8h30 đến trước khi hết phiên (sàn HOSE, HNX, PHÁI SINH: 14h45, UPCOM:15h) lệnh sẽ được kích hoạt ngay khi đặt.
 • Các lệnh đặt ngoài khoảng thời gian trên hoặc chọn hiệu lực nhiều ngày sẽ được kích hoạt vào 8h30 hàng ngày.
 • Trường hợp lệnh thỏa mãn điều kiện về giá nhưng chưa thỏa mãn điều kiện khác, 13h00 trong ngày hệ thống sẽ kiểm tra lại điều kiện kích hoạt một lần nữa.
 • Qua ngày hôm sau, nếu lệnh OCO còn hiệu lực chưa khớp hết, cắt lỗ phát sinh thành công:

- Với chứng khoán sở: tiếp tục phát sinh với giá cắt lỗ lúc 8h30
-
Vỡi chứng khoán phái sinh: tiếp tục phát sinh lệnh chốt lời lúc 8h30 kiểm tra điều kiện kích hoạt lệnh cắt lỗ

 • Lệnh OCO hoàn thành khi hết hạn hoặc khi lệnh đã khớp hết

Hướng dẫn đặt lệnh

1.Nhập giá chốt lãi: Giá giới hạn đặt cho lệnh chính kèm chốt lãi

2.Nhập giá cắt lỗ: Giá kích hoạt cho lệnh đính kèm kèm cắt lỗ

 • Với lệnh mua: Giá cắt lỗ > giá chốt lãi
 • Với lệnh bán: Giá cắt lỗ < giá chốt lãi

3.Biên trượt: khoảng cách tăng/giảm tính trên giá cắt lỗ đã thiết lập, để tính giá đặt lệnh cắt lỗ giúp tăng khả năng khớp lệnh.

 • Với lệnh mua, Giá đặt cắt lỗ = Giá cắt lỗ + Biên trượt
 • Với lệnh bán, Giá đặt cắt lỗ = Giá cắt lỗ - Biên trượt

4. Chọn ngày hiệu lực ngày hết hạn.

Lưu ý: Lệnh OCO hoàn thành khi hết hạn hoặc khi lệnh chốt lãi đã khớp hết hoặc đã phát sinh lệnh cắt lỗ (không tính đến lệnh cắt lỗ khớp hay không)

dụ

Khách hàng đang nắm giữ cổ phiếu FPT giá 63, kỳ vọng bán cổ phiếu FPT với giá chốt lãi 68 giá cắt lỗ là 62.

Khách hàng sẽ đặt lệnh bán OCO gồm giá chốt lãi 68giá cắt lỗ là 62, Biên trượt là 0.5.

Sau khi đặt lệnh, trên sổ lệnh điều kiện của khách hàng trạng thái lệnh điều kiện Đã kích hoạt:

 • Nếu giá cổ phiếu FPT tăng mức giá chốt lãi 68: Lệnh chốt lãi sẽ khớp hết, Lệnh OCO chuyển trạng thái Hoàn Thành
 • Trong ngày, nếu lệnh chưa khớp hết và còn hiệu lực khi giá cổ phiếu FPT đảo chiều giảm mức giá kích hoạt cắt lỗ 62: Lệnh bán chốt lãi giá 68 sẽ tự động hủylệnh cắt lỗ được kích hoạt với khối lượng còn lại chưa khớpgiá đặt cắt lỗ điều chỉnh = Giá cắt lỗ - Biên trượt = 61.5.
 • Trường hợp lệnh thỏa mãn điều kiện về giá nhưng chưa thỏa mãn điều kiện khác, 13h00 cùng ngày lệnh sẽ được kích hoạt lại với mức giá kích hoạt mong muốn một lần nữa.
 • Qua ngày hôm sau, nếu lệnh OCO còn hiệu lực và chưa khớp hết, lệnh cắt lỗ đã phát sinh thành công trước đó s tiếp tục phát sinh với giá cắt lỗ lúc 8h30

Như vậy, lệnh OCO với khoảng chốt lãicắt lỗ được cài đặt trước sẽ giúp khách hàng tối đa hóa lợi nhuậngiảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu

LỆNH TAKE PROFIT / STOP LOSS -  LỆNH TỔ HỢP CHỐT LỜI / CẮT LỖ (BULL & BEAR)

Lệnh Take Profit/Stop Loss tổ hợp gồm một lệnh chính (lệnh giới hạn) lệnh Chốt lời, Cắt lỗ đi kèm. Khi lệnh chính được khớp hết, trong phiên giao dịch, lệnh chốt lãi hoặc cắt lỗ tự độngchiều ngược lại sẽ tự động được kích hoạt với mức giá khối lượng được xác định trước tại thời điểm đặt lệnh.

Lệnh Take Profit/Stop Loss bao gồm tổ hợp các lệnh:

1.Lệnh chính: Lệnh mua/bán giới hạn cổ phiếu sẽ sở để sinh ra các lệnh điều kiện đi kèm. Nếu ngày hiệu lựcngày hiện tại đặt lệnh từ sau 8h30 đến trước khi hết phiên (sàn HOSE,HNX,PS: 14h45, UPCOM:15h) lệnh chính sẽ được kích hoạt ngay khi đặt. Các lệnh đặt ngoài thời gian trên hoặc lệnh hiệu lực nhiều ngày sẽ được kích hoạt vào 8h30 hàng ngày nếu thỏa mãn điều kiện số dư tiền/ chứng khoán, sức mua… và các điều kiện khác như đối với đặt lệnh thông thường. Trường hợp lệnh thỏa mãn điều kiện về giá nhưng chưa thỏa mãn điều kiện khác, 13h00 trong ngày hệ thống sẽ kiểm tra lại điều kiện kích hoạt với mức giá kích hoạt mong muốn một lần nữa.
2.Lệnh đính kèm chốt lãi (Take Profit): Lệnh giới hạn mua/bán theo chiều ngược với lệnh chính để chốt lãimức giá kỳ vọng
3.Lệnh đính kèm cắt lỗ (Stop Loss): Lệnh giới hạn mua/bán theo chiều ngược với lệnh chính để cắt lỗ.

Khi lệnh chính được khớp hết lệnh đính kèm chốt lãi sẽ tự động được kích hoạt ngay. Lệnh hoàn thành khi hết hạn hoặc khi lệnh đã khớp hết

Hướng dẫn đặt lệnh

Giá đặt: Giá giới hạn đặt cho lệnh chính

Giá chốt lãi: Giá giới hạn đặt cho lệnh đính kèm chốt lãi

Giá cắt lỗ: Giá kích hoạt cho lệnh đính kèm cắt lỗ

 • Với lệnh mua: Giá chốt lãi > giá đặt, Giá cắt lỗ < giá đặt
 • Với lệnh bán: Giá chốt lãi < giá đặt, Giá cắt lỗ > giá đặt

Biên trượt: khoảng cách tăng/giảm tính trên giá cắt lỗ đã thiết lập, để tính giá đặt lệnh cắt lỗ giúp tăng khả năng khớp lệnh.

 • Với lệnh mua, Giá đặt cắt lỗ = Giá cắt lỗ + Biên trượt
 • Với lệnh bán, Giá đặt cắt lỗ = Giá cắt lỗ - Biên trượt

Chọn ngày hiệu lực ngày hết hạn.

Lưu ý: Với mã chứng khoán cơ sở, lệnh Stop Loss/Take Profit chỉ hỗ trợ chiều Mua

Khi lệnh chính được khớp hết lệnh đính kèm chốt lãi sẽ tự động được kích hoạt ngay. Lệnh hoàn thành khi hết hạn hoặc khi lệnh chốt lãi đã khớp hết hoặc đã phát sinh lệnh cắt lỗ (không tính đến lệnh cắt lỗ khớp hay không)

dụ

Khách hàng đặt lệnh MUA SSI giá 22, khối lượng 1000 cổ phiếu. Khách hàng muốn bán chốt lãi khi thị trường lên giá 24, cắt lỗ khi thị trường xuống giá 20

Khách hàng sẽ thực hiện đặt lệnh Take Profit/Stop Loss với giá đặt 22, giá chốt lãi 24, giá cắt lỗ 20, biên trượt 1. Khi đó trên màn hình sổ lệnh điều kiện của khách hàng sẽ hiển thị như sau:

 • Lệnh chính (1): Lệnh MUA 1000 SSI giá 22 trạng thái đã kích hoạt
 • Lệnh đính kèm (2): BÁN chốt lãi giá 24 trạng thái chờ thỏa điều kiện
 • Lệnh đính kèm (3): BÁN trạng thái chờ thỏa điều kiện với giá kích hoạt cắt lỗ 20, biên trượt 1, giá đặt bán cắt lỗ = Giá cắt lỗ - Biên trượt = 19  

 Khi lệnh chính (1) MUA khớp hết 1000, lệnh đính kèm (2) BÁN chốt lãi tự động được kích hoạt với giá đặt bán 24.

Nếu giá thị trường giảm xuống 20, Lệnh đính kèm chốt lãi (2) tự động hủylệnh đính kèm (3) BÁN cắt lỗ được kích hoạt với giá đặt 19.

ØNếu lệnh khớp hết: Lệnh chính chuyển sang trạng thái  hoàn thành
ØTrường hợp lệnh thỏa mãn điều kiện về giá nhưng chưa thỏa mãn điều kiện khác, 13h00 cùng ngày lệnh đính kèm sẽ được kích hoạt với mức giá kích hoạt mong muốn một lần nữa.
ØQua ngày nếu lệnh đính kèm đã được kích hoạt, còn hiệu lực và chưa khớp hết, lệnh sẽ được được tự động đẩy tiếp vào hệ thống lúc 8:30 với khối lượng còn lại chưa khớp.

Như vậy với lệnh Stop Loss/Take Profit, khách hàng có thể vừa đặt lệnh mua mới/mua gia tăng chứng khoán, vừa quản trị khoản đầu tư với mức chốt lời/cắt lỗ đã được cài đặt trước

Quý khách vui lòng tham khảo các trường hợp ứng dụng LỆNH ĐIỀU KIỆN Tại đây để tạo lợi thế khi giao dịch.

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471