HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG GIÁ

 

QUẢN LÝ LỆNH GIAO DỊCH

Lưu ý: Giá trần/sàn/tham chiếu ở phiên đặt lệnh trước giờ là giá tạm tính dựa trên giá đóng cửa cuối phiên (với sàn HOSE, HNX) và giá trung bình (với sàn UPCOM), chưa tính đến các trường hợp giá cổ phiếu có sự điều chỉnh vào ngày giao dịch không hưởng quyền. Quý khách vui lòng kiểm tra Danh sách lệnh đã đặt ở phiên giao dịch tiếp theo.

QUẢN LÝ LỆNH ĐIỀU KIỆN

CÁCH THỨC ĐẶT LỆNH ĐIỀU KIỆN TCO:

Bước 1: Vào tab LỆNH ĐIỀU KIỆN trên menu chính của Web Trading, chọn "Lệnh đặt trước ngày (TCO)", nhấn nút MUA hoặc BÁN.

Bước 2: Trên màn hình đặt lệnh điều kiện: nhập mã chứng khoán, khối lượng, giá mua/bán và ngày hiệu lực của lệnh: từ ngày đến ngày tùy thuộc vào việc khách hàng lựa chọn.

Bước 3: Chọn hình thức khớp lệnh:

 • Phát sinh lệnh 1 lần: Lệnh của khách hàng sẽ được gửi vào sàn giao dịch 1 lần duy nhất khi đã thỏa mãn các điều kiện về lệnh (giá, khối lượng, số dư ký quỹ, ngày hiệu lực...)
 • Khớp đủ khối lượng đã đặt: trong thời gian hiệu lực của lệnh, hệ thống của SSI sẽ tự động đặt lệnh cho KH khi thỏa mãn các điều kiện của lệnh (giá, khối lượng, số dư ký quỹ, ngày hiệu lực...) để đảm bảo khớp hết khối lượng khách hàng đăng ký mua/bán.
Bước 4: Nhấn nút Đặt Lệnh
Bước 5: Tại màn hình xác nhận lệnh đặt có điều kiện, nhấn Xác nhận:

 

TRẠNG THÁI LỆNH TCO:

KH có thể tra cứu thông tin lệnh điều kiện theo từng mã CK, loại lệnh, trạng thái lệnh, theo thời gian đặt lệnh. 

Vào menu "Lệnh điều kiện"=> "Quản lý lệnh điều kiện". Màn hình hiển thị như sau:

                                                                     

 • Đang chờ thỏa điều kiện: Lệnh của KH đã được đặt vào hệ thống của SSI, nhưng chưa được gửi vào sàn giao dịch HOSE/HNX/UPCOM vì chưa thỏa mãn điều kiện lệnh như: chưa đến ngày hiệu lực, chưa đạt mức giá thỏa mãn,...). KH có thể hủy/sửa được lệnh điều kiện. 
 • Chờ gửi lệnh vào sàn: Lệnh của KH đã thỏa mãn các điều kiện lệnh, ngày hiệu lực và đang nằm trong hàng đợi điều kiện để chuẩn bị gửi vào sàn giao dịch khi các điều kiện khác về lệnh (như giá trần sàn, đủ số dư tiền/chứng khoán,...) và các điều kiện về giá được thỏa mãn. Khách hàng có thể hủy lệnh điều kiện.
 • Đã gửi lệnh vào sàn: Lệnh điều kiện của KH đã được kích hoạt để gửi vào sàn giao dịch. KH có thể kiểm tra lệnh phát sinh bằng cách di chuyển chuột vào cột lệnh phát sinh trong màn hình "quản lý lệnh đặt có điều kiện". Trong trường hợp lệnh này chưa khớp KH có thể hủy được.
 • Khớp/hủy 1 phần: Khi lệnh điều kiện đã khớp 1 phần và yêu cầu hủy số lượng còn lại của KH đã thành công.
 • Khớp 1 phần: lệnh điều kiện đã khớp 1 phần. KH có thể hủy phần còn lại chưa khớp.
 • Đã khớp: Lệnh điều kiện của KH đã khớp đủ khối lượng đã đặt. KH không thể hủy lệnh.
 • Đã hủy: Lệnh điều kiện của KH đã được hủy thành công.
 
TRẠNG THÁI LỆNH TCO PHÁT SINH:

Khi lệnh điều kiện thỏa mãn các điều kiện (giá, ngày hiệu lực,...) sẽ phát sinh ra lệnh thật để đưa vào sàn giao dịch. Bản chất lệnh phát sinh giống như 1 lệnh thông thường trong ngày giao dịch.

KH có thể kiểm tra trạng thái lệnh TCO phát sinh bằng 2 cách sau:

Cách 1: Vào menu "Giao dịch"-->"Trạng thái lệnh"

                                                                      

Cách 2: Vào menu “Lệnh điều kiện”-->“Quản lý lệnh điều kiện”-->di chuột vào cột “lệnh phát sinh”, nhấn "Xem" để kiểm tra.

                                                                       

 • Đang chờ khớp: Lệnh phát sinh đã được gửi vào sàn giao dịch nhưng chưa khớp. KH có thể hủy được lệnh này.
 • Khớp 1 phần: Lệnh phát sinh đã khớp 1 phần, đang chờ khớp phần còn lại. KH có thể hủy phần còn lại này
 • Khớp/hủy 1 phần: Khi lệnh phát sinh đã khớp 1 phần và hủy phần còn lại thành công.
 • Đã hủy: Lệnh phát sinh chưa khớp đã hủy thành công.
 • Đã khớp hoàn toàn: Lệnh phát sinh đã khớp hết.
 

QUY ĐỊNH SỬA LỆNH ĐIỀU KIỆN TCO:

 • Lệnh điều kiện chỉ được phép sửa khi đang có trạng thái là “Đang chờ thỏa điều kiện”.
 • Không cho sửa từ loại lệnh điều kiện này sang loại lệnh điều kiện khác.
 • Được phép sửa các thông số lệnh điều kiện sau: Loại lệnh Mua/Bán; Mã CK; Số lượng; Giá và các thông số khác của lệnh điều kiện đó.
 • Việc sửa lệnh trong màn hình “Trạng thái lệnh”của lệnh thật chỉ có tác dụng hủy với các lệnh phát sinh trong ngày, không có tác dụng sửa lệnh điều kiện đã phát sinh ra lệnh đó. Lệnh điều kiện có thể phát sinh thành nhiều lệnh phát sinh trong nhiều ngày theo đúng điều kiện mà khách hàng thiết lập lúc đặt lệnh điều kiện.
 
CÁCH THỨC SỬA LỆNH ĐIỀU KIỆN TCO:
Bước 1: Trên màn hình Quản lý lệnh đặt có điều kiện, khách hàng ấn vào nút SỬA trong cột Thao tác. Xuất hiện màn hình sửa lệnh:
 
Bước 2: Tại màn hình sửa lệnh, khách hàng nhập các thông tin cần sửa:
 
Bước 3: Nhập mã xác thực để xác nhận lệnh sửa:

QUY ĐỊNH HỦY LỆNH ĐIỀU KIỆN TCO:

 • Khách hàng chỉ hủy được các lệnh điều kiện có trạng thái “Đang chờ thỏa điều kiện” và “Chờ gửi lệnh vào sàn”
 • Việc hủy lệnh trong màn hình “Trạng thái lệnh”của lệnh thật chỉ có tác dụng hủy với các lệnh phát sinh trong ngày, không có tác dụng hủy lệnh điều kiện đã phát sinh ra lệnh đó. Lệnh điều kiện có thể phát sinh thành nhiều lệnh phát sinh trong nhiều ngày theo đúng điều kiện mà khách hàng thiết lập lúc đặt lệnh điều kiện. 
 
CÁCH THỨC HỦY LỆNH ĐIỀU KIỆN TCO:
Bước 1: Tại màn hình Quản lý lệnh đặt có điều kiện, khách hàng ấn vào nút HỦY trong cột thao tác. Chọn HỦY
Bước 2: Nhập mã xác thực để xác nhận lệnh hủy.

Trạng thái lệnh

Xác nhận lệnh

XÁC NHẬN LỆNH 

Bước 1: Lựa chọn kênh xác nhận lệnh, hiện tại SSI áp dụng trên kênh: Web Trading iBoard Web

Bước 2: Đăng nhập WebtradingChọn Kiểm soát & QL tài sản→  ChọnXác nhận lệnh

Bước 5: Nhập xác thực tương ứng với PTXT đăng tại ô “ OTP(Tham khảo cách xác thực theo từng PTXT Tại đây)

Bước 6: ChọnXác nhậnđể hoàn tất

 

 

 

 

SAO KÊ CHỨNG KHOÁN

SBONDS

* Thời gian giao dịch từ 09:00 đến 15:45 các ngày làm việc

THỰC HIỆN QUYỀN

* Thời gian giao dịch từ 08:00 đến 16:00 các ngày làm việc
 

CHUYỂN CHỨNG KHOÁN

* Thời gian giao dịch từ 08:00 đến 16:00 các ngày làm việc

BÁN CỔ PHIẾU LÔ LẺ

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471