Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.202,66
-7,29 (-0,05%) Cập nhật ngày 18/06/2024

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tại ngày
31/05/2024

Kỳ hạn

1 tháng

30/04/2024

2 tháng

31/03/2024

3 tháng

29/02/2024

4 tháng

31/01/2024

5 tháng

31/12/2023

6 tháng

30/11/2023

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

15,181.31 15,093.22 15,032.27

14,927.33

14,819.41

14,740.16 14,697.78 10.000

Lợi suất theo giá CCQ (%)

  0.58% 0.99% 1.70% 2.44% 2.99% 3.29% 51.81%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 15.202,66 18/06/2024 -7,29 -0,05%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 19.732,58 18/06/2024 +7,72 +0,04%
Quỹ SSI-SCA 39.422,62 18/06/2024 -209,08 -0,53%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 21.018,75 18/06/2024 -117,85 -0,56%
QUỸ ETF SSIAM VN30 16.251,18 18/06/2024 +2,22 +0,01%
QUỸ VLGF 11.931,38 18/06/2024 -60,96 -0,51%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.725,35 05/06/2024 +1,81 +0,02%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
19/02/2021 12.275,39 +0,01% +0,30% +0,80%
18/02/2021 12.273,74 +0,02% +0,29% +0,78%
17/02/2021 12.271,30 +0,13% +0,27% +0,76%
09/02/2021 12.255,38 +0,02% +0,14% +0,63%
08/02/2021 12.253,03 +0,05% +0,12% +0,61%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI