Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
12.733,95
2,21 (0,02%) Cập nhật ngày 23/09/2021

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

Hiện tại

31/08/2021

1 tháng

31/07/2021

2 tháng

30/06/2021

3 tháng

31/05/2021

4 tháng

30/04/2021

5 tháng

31/03/2021

6 tháng

28/02/2021

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

12.690 12.624 12.553 12.488 12.418 12.356 12.289 10.000

 Lãi tính theo giá CCQ

 
0,52%
1,09%
1,62%
2,18%
2,70%
3,26% 26,90%
 Lãi quy năm
  6,14% 6,41% 6,42% 6,43% 6,44% 6,40% 6,71%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/08/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 12.733,95 23/09/2021 +2,21 +0,02%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 21.251,05 22/09/2021 +110,55 +0,52%
Quỹ SSI-SCA 30.086,55 23/09/2021 +174,58 +0,58%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.173,67 22/09/2021 -36,07 -0,18%
QUỸ ETF SSIAM VN30 18.060,67 22/09/2021 +84,74 +0,47%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
23/09/2021 12.733,95 +0,02% +0,35% +4,56%
22/09/2021 12.731,74 +0,02% +0,33% +4,54%
21/09/2021 12.729,77 +0,01% +0,32% +4,53%
20/09/2021 12.727,96 +0,05% +0,30% +4,51%
17/09/2021 12.721,63 +0,02% +0,25% +4,46%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI