Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.451,62
1,80 (0,01%) Cập nhật ngày 12/08/2022

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

Hiện tại

31/07/2022

1 tháng

30/06/2022

2 tháng

31/05/2022

3 tháng

30/04/2022

4 tháng

31/03/2022

5 tháng

28/02/2022

6 tháng

31/01/2022

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

13.430 13.368 13.298 13.210 13.151 13.062 13.013 10.000

 Lãi tính theo giá CCQ

 
0,46%
0,99%
1,66%
2,12%
2,82%
3,20%
34,30%
 Lãi quy năm
  5,42% 5,93% 6,61% 6,33% 6,72% 6,45% 6,97%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/07/2022
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 13.451,62 12/08/2022 +1,80 +0,01%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 18.320,87 14/08/2022 +146,55 +0,81%
Quỹ SSI-SCA 28.953,54 12/08/2022 -142,65 -0,49%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 17.772,62 14/08/2022 +195,60 +1,11%
QUỸ ETF SSIAM VN30 15.840,34 14/08/2022 +104,68 +0,67%
QUỸ VLGF 9.621,82 12/08/2022 -38,59 -0,40%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
12/08/2022 13.451,62 +0,01% +0,16% +3,90%
11/08/2022 13.449,82 +0,04% +0,15% +3,88%
10/08/2022 13.444,83 +0,01% +0,11% +3,84%
09/08/2022 13.443,70 +0,02% +0,11% +3,84%
08/08/2022 13.441,46 +0,04% +0,09% +3,82%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI