Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.059,63
0,51 (0,00%) Cập nhật ngày 15/04/2024

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tại ngày
29/02/2024

Kỳ hạn

1 tháng

31/01/2024

2 tháng

31/12/2023

3 tháng

30/11/2023

4 tháng

31/10/2023

5 tháng

30/09/2023

6 tháng

31/08/2023

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

14,929.77

14,823.15

14,740.16 14,678.04 14,504.78 14,398.89 14,226.44 10.000

Lợi suất theo giá CCQ (%)

  0.72% 1.29% 1.72% 2.68% 3.69% 4.94% 49.30%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 15.059,63 15/04/2024 +0,51 +0,00%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 18.282,63 15/04/2024 -950,98 -4,94%
Quỹ SSI-SCA 36.000,73 15/04/2024 +455,24 +1,28%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 19.836,22 15/04/2024 -1.115,84 -5,33%
QUỸ ETF SSIAM VN30 15.103,07 15/04/2024 -699,40 -4,43%
QUỸ VLGF 10.870,10 15/04/2024 +165,71 +1,55%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.663,78 03/04/2024 +12,37 +0,12%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
15/04/2024 15.059,63 +0,00% +0,18% +2,17%
12/04/2024 15.059,12 -0,04% +0,18% +2,16%
11/04/2024 15.065,14 +0,03% +0,22% +2,20%
10/04/2024 15.059,99 +0,02% +0,18% +2,17%
09/04/2024 15.057,00 -0,07% +0,16% +2,15%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI