Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.367,98
-3,18 (-0,02%) Cập nhật ngày 01/07/2022

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

Hiện tại

31/05/2022

1 tháng

30/04/2022

2 tháng

31/03/2022

3 tháng

28/02/2022

4 tháng

31/01/2022

5 tháng

31/12/2021

6 tháng

30/11/2021

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

13.928 13.210 13.151 13.062 13.013 12.947 12.882 10.000

 Lãi tính theo giá CCQ

 
0,67%
1,12%
1,81%
2,19%
2,71%
3,23% 32,98%
 Lãi quy năm
  7,86% 6,67% 7,17% 6,66% 6,55% 6,48% 6,94%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/05/2022
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 13.367,98 01/07/2022 -3,18 -0,02%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 17.628,19 03/07/2022 +64,73 +0,37%
Quỹ SSI-SCA 28.498,36 01/07/2022 -537,61 -1,85%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 16.148,39 03/07/2022 +235,18 +1,48%
QUỸ ETF SSIAM VN30 15.472,42 03/07/2022 +39,69 +0,26%
QUỸ VLGF 9.440,03 01/07/2022 -127,14 -1,33%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
01/07/2022 13.367,98 -0,02% +0,00% +3,25%
30/06/2022
Cuối tháng
13.367,98 +0,03% +0,53% +3,25%
30/06/2022 13.371,16 +0,06% +0,55% +3,28%
29/06/2022 13.363,70 +0,02% +0,50% +3,22%
28/06/2022 13.361,59 +0,02% +0,48% +3,20%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI