Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.397,21
-24,15 (-0,18%) Cập nhật ngày 08/12/2022

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

1 tháng

30/09/2022

2 tháng

31/08/2022

3 tháng

31/07/2022

4 tháng

30/06/2022

5 tháng

31/05/2022

6 tháng

30/04/2022

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

13.609 13.514 13.430 13.368 13.298 13.210 10.000

 Tăng trưởng (%)

-1,72%
-1,04%
-0,41%
0,05%
0,58%
1,25% 33,75%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/10/2022
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 13.397,21 08/12/2022 -24,15 -0,18%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 15.076,38 08/12/2022 +274,33 +1,85%
Quỹ SSI-SCA 23.385,29 08/12/2022 -63,97 -0,27%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 14.714,37 08/12/2022 +680,01 +4,85%
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.093,65 08/12/2022 +185,71 +1,44%
QUỸ VLGF 8.214,97 08/12/2022 -12,90 -0,16%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
08/12/2022 13.397,21 -0,18% -0,16% +3,48%
07/12/2022 13.421,36 -0,01% +0,02% +3,66%
06/12/2022 13.422,78 -0,07% +0,03% +3,67%
05/12/2022 13.432,03 +0,08% +0,10% +3,75%
02/12/2022 13.421,08 +0,02% +0,02% +3,66%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI