Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.159,76
23,30 (0,15%) Cập nhật ngày 24/05/2024

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tại ngày
30/04/2024

Kỳ hạn

1 tháng

31/03/2024

2 tháng

29/02/2024

3 tháng

31/01/2024

4 tháng

31/12/2023

5 tháng

30/11/2023

6 tháng

31/10/2023

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

15,093.22 15,032.27

14,927.33

14,819.41

14,740.16 14,697.78 14,530.78 10.000

Lợi suất theo giá CCQ (%)

  0.41% 1.11% 1.85% 2.40% 2.69% 3.87% 50.93%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 15.159,76 24/05/2024 +23,30 +0,15%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 19.617,08 23/05/2024 +194,41 +1,00%
Quỹ SSI-SCA 38.486,61 24/05/2024 +391,22 +1,03%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.745,21 23/05/2024 +151,06 +0,73%
QUỸ ETF SSIAM VN30 15.888,97 26/05/2024 -263,64 -1,63%
QUỸ VLGF 11.655,46 24/05/2024 +142,29 +1,24%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.668,69 15/05/2024 +72,16 +0,68%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
24/06/2020 11.768,32 +0,02% +0,43% -0,02%
23/06/2020 11.765,74 +0,02% +0,41% -0,05%
22/06/2020 11.763,33 +0,09% +0,39% -0,07%
19/06/2020 11.755,62 +0,02% +0,32% -0,13%
18/06/2020 11.753,10 +0,01% +0,30% -0,15%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI