Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.062,68
17,82 (0,12%) Cập nhật ngày 17/04/2024

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tại ngày
29/02/2024

Kỳ hạn

1 tháng

31/01/2024

2 tháng

31/12/2023

3 tháng

30/11/2023

4 tháng

31/10/2023

5 tháng

30/09/2023

6 tháng

31/08/2023

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

14,929.77

14,823.15

14,740.16 14,678.04 14,504.78 14,398.89 14,226.44 10.000

Lợi suất theo giá CCQ (%)

  0.72% 1.29% 1.72% 2.68% 3.69% 4.94% 49.30%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 15.062,68 17/04/2024 +17,82 +0,12%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 18.006,20 18/04/2024 -0,77 -0,00%
Quỹ SSI-SCA 34.661,77 17/04/2024 +194,52 +0,56%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 19.521,21 18/04/2024 -0,48 -0,00%
QUỸ ETF SSIAM VN30 14.899,62 18/04/2024 -0,56 -0,00%
QUỸ VLGF 10.464,63 17/04/2024 +40,68 +0,39%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.623,37 17/04/2024 -40,41 -0,38%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
30/11/2019 11.716,69 +0,17% -0,47% +5,44%
29/11/2019 11.697,04 -0,22% -0,63% +5,26%
28/11/2019 11.722,35 +0,00% -0,42% +5,49%
27/11/2019 11.722,60 +0,18% -0,42% +5,49%
26/11/2019 11.701,09 -0,15% -0,60% +5,30%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI