Biểu giá, biểu lãi suất áp dụng cho tkgd chứng khoán phái sinh

  1. Biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh tại SSI:   Phí giao dịch đóng/mở trong ngày: 5,000 đồng/HĐ/lượt Phí

Biểu giá, biểu lãi suất áp dụng cho tkgd chứng khoán phái sinh

 
1. Biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh tại SSI:
 
  • Phí giao dịch đóng/mở trong ngày: 5,000 đồng/HĐ/lượt
  • Phí giao dịch qua đêm/đáo hạn hợp đồng: 5,000 đồng/HĐ/lượt

Phí giao dịch trên chưa bao gồm các khoản phí dịch vụ của Cơ quan quản lý: phí giao dịch, phí quản lý vị thế, phí quản lý tài sản ký quỹ của Sở GDCK và TTLK, cụ thể:

Tên phí dịch vụ

Mức phí

Phí trả Sở giao dịch

3,000 đồng/hợp đồng/lượt

Phí dịch vụ quản lý vị thế  (qua đêm) trả VSD

3,000 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày

Phí dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ trả VSD

0.003% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ tại VSD (tiền + giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá) /tài khoản/tháng

Tối thiểu: 400,000 đồng/tháng

Tối đa: 2,000,000 đồng/tháng   

 
2. Các dịch vụ khác

Loại Dịch vụ

Mức giá

Phí chuyển tiền nộp/rút tiền ký quỹ

5,500 đồng/giao dịch (đã gồm VAT)

Phí dịch vụ SMS (thu trực tiếp trên TK GDCK thông thường của khách hàng tại SSI)

8,800đ/tháng (đã gồm VAT)

Phí chậm trả

14%/năm (360 ngày/năm)

 
3. Lãi suất áp dụng trên tài khoản tiền gửi của Nhà đầu tư tại SSI : 0.5%/ năm (tính trên cơ sở 360 ngày/năm)
 
4. Lãi suất áp dụng trên số dư ký quỹ tại VSD : 0.5%/ năm (tính trên cơ sở 360 ngày/năm)
 
Trân trọng,

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI.

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI