Biểu giá, biểu lãi suất áp dụng cho tkgd chứng khoán phái sinh

  1. Biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh tại SSI:   Phí giao dịch đóng/mở trong ngày: 5,000 đồng/HĐ/lượt Phí

Biểu giá, biểu lãi suất áp dụng cho tkgd chứng khoán phái sinh

 
1. Biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh tại SSI:
 
  • Phí giao dịch đóng/mở trong ngày: 5,000 đồng/HĐ/lượt
  • Phí giao dịch qua đêm/đáo hạn hợp đồng: 5,000 đồng/HĐ/lượt

Phí giao dịch trên chưa bao gồm các khoản phí dịch vụ của Cơ quan quản lý:phí giao dịch, phí quản lý vị thế, phí quản lý tài sản ký quỹ của Sở GDCK và TTLK, cụ thể:

Tên phí dịch vụ

Mức phí

Phí trả Sở giao dịch

3.000 đồng/hợp đồng/lượt

Phí dịch vụ quản lý vị thế  (qua đêm) trả VSD

3.000 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày

Phí dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ trả VSD

0,003% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ tại VSD (tiền + giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá) /tài khoản/tháng

Tối thiểu: 400.000 đồng/tháng

Tối đa: 2.000.000 đồng/tháng   

 
2. Các dịch vụ khác

Loại Dịch vụ

Mức giá

Phí chuyển tiền nộp/rút tiền ký quỹ

5,500 đồng/giao dịch (đã gồm VAT)

Phí dịch vụ SMS (thu trực tiếp trên TK GDCK thông thường của khách hàng tại SSI)

8,800đ/tháng

Phí chậm trả

14.2%/năm

 
3. Lãi suất áp dụng trên tài khoản tiền gửi của Nhà đầu tư tại SSI : 0.5%/ năm
 
4. Lãi suất áp dụng trên số dư ký quỹ tại VSD : 0.5%/ năm
 

THÔNG BÁO MỨC THUẾ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Căn cứ quy định tại Công văn hướng dẫn của Bộ Tài Chính số 11133/BTC-CST ngày 21/08/2017 về chính sách thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng Hợp đồng tương lai (HĐTL) trên thị trường phái sinh. SSI xin trân trọng thông báo mức thuế áp dụng cho giao dịch chứng khoán phái sinh (CKPS) như sau:

Loại thuế

Đối tượng(*)

Mức thu

Thuế thu nhập cá nhân

Nhà đầu tư cá nhân

Thuế TNCN = Giá chuyển nhượng từng lần x 0.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tổ chức nước ngoài

Thuế TNDN nộp hộ = Giá chuyển nhượng từng lần x 0.1%

Ghi chú:

(*): Cá nhân/ tổ chức có giao dịch CKPS (bao gồm cả giao dịch mua, bán và đáo hạn HĐTL).

Giá chuyển nhượng từng lần = (Giá thanh toán HĐTL tại thời điểm xác định thu nhập tính thuế x Hệ số nhân HĐ x Số lượng hợp đồng x tỷ lệ ký quỹ ban đầu) /2.

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam công bố (Theo quy định tại Quy chế của TTLK hiện hành là: 13%).

Ngày hiệu lực: 15/02/2019

Trân trọng,

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI.

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI