Kiến thức Chứng quyền có bảo đảm

Đấu giá mới nhất

Kiến thức Chứng quyền có bảo đảm

- CW bản chất là sản phẩm đòn bẩy có vòng đời hữu hạn (3-24 tháng) và chịu tác động bởi rất nhiều yếu tố. Giá trị của CW có thể hao mòn dù CKCS đi ngang nên CW là sản phẩm phù hợp với các chiến lược giao dịch ngắn hạn.

- Trường hợp nhà đầu tư muốn nắm giữ CW và giao dịch CW với cách tiếp cận như giao dịch ký quỹ trên CKCS, nhà đầu tư cần chọn CW có giá thực hiện thấp hơn đáng kế so giá đang giao dịch trên thị trường và có còn xa tới đáo hạn.

+ Nhà đầu tư có thể theo dõi thông tin Giao dịch tự doanh đối với CW mục tiêu để ước lượng số CW mà CTCK còn tồn kho. Ngoài ra nhà đầu tư có thể quan sát sự thay đổi lệnh đặt của CW để nhận biết CW có đang được TLTT bởi CTCK hay không. Thông thường, nếu CTCK còn tồn kho CW, lệnh đặt TLTT của CTCK sẽ thay đổi đồng điệu và tương ứng với những diễn biến của CKCS. Ngược lại, nếu CTCK đã không còn CW, lệnh đặt trên thị trường là lệnh của các nhà đầu tư thứ cấp khác, họ không có nghĩa vụ phải TLTT cho CW, các lệnh đặt của CW sẽ ít thay đổi hơn.

+ Nhà đầu tư mua mới CW nên tránh các CW đã không còn tồn kho ở phía CTCK vì 2 nguyên nhân:

  1. CW có thể đang được ở mức định giá không còn hấp dẫn cầu đã vượt xa cung
  2. CW sẽ không được TLTT một cách đầy đủ dẫn tới việc nhà đầu tư khó vào và ra trạng thái lớn.
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI